Netigate Success Center

Support

Forståelse av DMARC, DKIM og SPF

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), DKIM (DomainKeys Identified Mail) og SPF (Sender Policy Framework) er nøkkelprotokoller for e-postautentisering som samlet beskytter mot uautoriserte enheter som sender e-poster fra et domene de ikke kontrollerer.

Tenk på DKIM og SPF som en virksomhets lisens eller en leges medisinske sertifisering, som henger på et kontor og fungerer som bevis på ekthet.

DMARC, derimot, instruerer e-postservere om hvilke handlinger de skal ta hvis DKIM- eller SPF-kontroller mislykkes. Dette kan innebære å flagge slike e-poster som ‘spam’, tillate dem gjennom, eller avvise dem helt.

Uten korrekt konfigurasjon av SPF, DKIM og DMARC, risikerer domener at deres e-poster blir fanget i spamfiltre eller ikke når sine tiltenkte mottakere. Dette gjør dem også sårbare for å bli etterlignet av spammere.

I enkle ord er et domene en nettadresse, som ‘eksempel.com’, og utgjør den siste delen av en e-postadresse, som i ‘alice@eksempel.com‘.

Bruk av DKIM og SPF i Netigate.

Netigate-plattformen lar våre kunder sende undersøkelser fra sitt eget domene. Mange kunders domener er ikke riktig konfigurert; noen mangler en gyldig SPF (Sender Policy Framework)-post, andre mangler en gyldig DKIM (DomainKeys Identified Mail)-post, og noen kundedomer mangler både SPF og DKIM-poster.

Å ha gyldige SPF- og DKIM-poster blir stadig mer nødvendig på grunn av kravene til e-postsikkerhet og integritet fra globale e-postleverandører, som Microsoft og Google.

En gyldig SPF-post for ditt domene:

  • Hjelper med å forhindre e-postforfalskning og phishing
  • Forbedrer e-postleveranse
  • Beskytter merkevarens omdømme

Å implementere DKIM gir flere viktige fordeler for din e-postkommunikasjon, inkludert:

  • Autentisering og avsenderbekreftelse
  • Meldingsintegritet
  • Merkebeskyttelse

Hva vil skje hvis jeg ikke har disse postene?

Hvis verken SPF- eller DKIM-postene er korrekt implementert for ditt domene, er det stor sannsynlighet for at store e-postleverandører som Google og Microsoft vil anse e-poster fra ditt domene som mistenkelige. Som et resultat kan de velge å ikke levere disse e-postene til dine kunder eller ansatte. I tillegg, hvis Netigate sender e-poster på dine vegne og de nødvendige postene ikke er på plass, kan Google og Microsoft anse ytterligere e-poster fra Netigate som mistenkelige og nekte å akseptere flere e-poster fra vår plattform helt.

På grunn av kravene til gyldige SPF- og DKIM-poster, anbefales det sterkt at alle kunder som bruker egne domener, sørger for at disse postene er konfigurert riktig for å unngå potensielle problemer.

For å konfigurere DKIM, trykk på lenken under:

https://support.netigate.net/no/support/legg-til-dkim-nokkel-i-din-netigate-konto/

Og for å konfigurere SPF, trykk på lenken under:

https://support.netigate.net/no/support/jeg-mottar-ikke-e-post-utsendelser/