Netigate Success Center

Support

Opprett en liste med spørsmål

Når du har satt deg mål og målsettinger for undersøkelsen du planlegger, er det på tide å klargjøre innholdet. Vi anbefaler at du begynner med å bestemme hvordan evalueringen skal konfigureres: Vil du ha ett spørsmål per side, eller vil du kategorisere spørsmål i forskjellige blokker (for eksempel bakgrunnsinformasjon, ledelse og arbeidsmiljø)? I de fleste tilfeller er det foretrukket å få undersøkelsen sortert i forskjellige blokker for klarhetens skyld. Det vil også gjøre det enklere for respondentene å navigere i undersøkelsen.

Når du bestemmer deg for hvilke spørsmål du skal ta med i undersøkelsen, bør du ofte referere til de mål du har angitt for prosjektet. Dette vil hjelpe deg å holde fokus.

Det er et par tommelfingerregler når du skal lage spørsmål til undersøkelsen:

Ja:

 • Hold en rød tråd
  • Bruk samme svarskala på tvers av hele undersøkelsen (unntatt NPS-spørsmålet). Dette vil bidra til å unngå forvirring og upålitelige resultater.
  • Unngå inverterte spørsmål. Alle svaralternativer bør følge samme format. For eksempel, fra lav til høy eller omvendt.
  • Gi respondenten mulighet til å utdype svar med en kommentar.
 • Gjør det enkelt
  • Hold deg til emnet.
  • Unngå tekniske termer og ord med emosjonelle assosiasjoner.
  • Hold språket og uttrykket konsekvent.
 • Kort og godt
  • Still bare spørsmål du kan agere på.
  • Bruk forhåndsdefinert informasjon om respondentene dine for å kunne trekke sammenligninger (bakgrunnsdata).

Nei:

 • Ikke bruk fraser som kan føre til ulike tolkninger fra respondentene.
 • Ikke bruk ordet «og» i spørsmål. For eksempel: «Hva synes du om prisen og leveringstiden for produktet?»
 • Ikke still ledende eller tankevekkende spørsmål. For eksempel: «Har du noen problemer med sjefen din?»

Hvilke spørsmål må jeg ta med?

Den nøyaktige karakteren av dine spørsmål vil endres avhengig av prosjektet, men det er tre vanlige tråder du kan vurdere for å sikre pålitelige og brukbare resultater.

 1. Bakgrunnsinformasjon. Først vil du ha bakgrunnsspørsmålene. De vil tjene til å lette respondenten inn i undersøkelsen samtidig som du gir deg de nødvendige dataene du trenger for å analysere resultatene dine på gruppe- eller avdelingsnivå (for eksempel). Å få dette riktig når du utformer undersøkelsen din, er avgjørende
 2. Nøkkelytelsesindikator (KPI)-verdi. Deretter bør du ta med spørsmålene som vil gi deg KPI-verdiene dine, for eksempel et NPS-spørsmål, CSI (Customer Satisfaction Index) eller ESI (Employee Satisfaction Index), for eksempel. KPI-spørsmål genererer vanligvis kvantifiserbare data (det vil si tall) som lar deg måle og sammenligne ytelsen over tid. Den iboende verdien av KPI-spørsmål betyr at de bør inkluderes veldig tidlig i en undersøkelse
 3. Andre spørsmålsområder. Til slutt bør du inkludere andre spørsmålsområder som er relevante for å få dataene du trenger. Husk å tenke nøye gjennom hvordan du kan gjøre dette uten å forstyrre den generelle flyten i undersøkelsen. Disse ekstra spørsmålene har en tendens til å være større og mer tidkrevende for respondentene, og derfor anbefaler vi å inkludere dem etter bakgrunnsinformasjonen og KPI-spørsmålene (som er veldig enkle og raske å fullføre). Vi anbefaler også å inkludere et «Vet ikke / Ikke aktuelt» alternativ for disse spørsmålene, noe som betyr at de kan hoppes over av respondenter som spørsmålet ikke er aktuelt for, eller som ikke har den kunnskapen som kreves for å gi en vurdering av spørsmålet.

TIPS: Vi anbefaler på det sterkeste at du involverer kollegene dine og andre viktige interessenter i planleggingen av spørreskjemaet før du begynner å bygge det. På den måten kan du sørge for at alle er fornøyde og klare for å signere før du oppretter den i Netigate.