Netigate Success Center

Support

Eksporter personopplysninger

Eksporter personopplysninger er en funksjon i Kontoinnstillingene dine. På denne siden vil du kunne søke etter en enkelt respondents e-postadresse eller telefonnummer for å vise eksisterende eller eksportere alle personopplysninger du har lagret om den bestemte respondenten. Du kan også slette lagret informasjon om alle respondenter du har sendt undersøkelser til tidligere.

Viktig: Alle slettinger er permanent, og det er ikke mulig å gjenopprette noen av de slettede dataene.

Når bør jeg bruke Eksporter personopplysninger?

Denne funksjonen er koblet direkte til respondentene i undersøkelsen, og formålet er at du kan administrere lagring av personopplysninger om bestemte respondenter.

Hvis du trenger å gjøre noe av følgende, vil du finne denne funksjonaliteten nyttig:

  1. Vis alle personopplysninger du har om en bestemt respondent.
  2. Fjern alle personopplysninger om en bestemt respondent.
  3. Fjern personopplysninger om en respondent på bestemte undersøkelser.
  4. Eksporter alle personopplysninger du har om en bestemt respondent til Excel.

Denne funksjonaliteten kan for eksempel brukes når du blir kontaktet av en av respondentene dine, og ber deg om å slette all informasjon du har om dem. Som respondenter har de alltid rett til å bli glemt av systemet, og denne funksjonaliteten er en løsning for det.

Hvordan bruker jeg Eksporter personopplysninger?

Start med å gå til Kontoinnstillinger, og velg Eksporter personlige data i kategorien Datalagring. Når du har valgt disse alternativene, vil du se en søkemeny hvor du kan skrive inn en e-post eller et telefonnummer.

Trykk på knappen Hent personopplysninger for å begynne å søke gjennom alle undersøkelsene dine for å finne en tilkobling til telefonnummeret eller e-postadressen. Hvis søket er vellykket og du fant data for denne respondenten, vil du denne informasjonen vises på skjermen. Som i dette eksemplet, har respondenten blitt lagt til fem ganger i vår konto:

Slett datapunkter

Du vil bli presentert med informasjonen som er tilgjengelig for respondenten og få muligheten til å slette bestemte datapunkter ved å trykke på knappen som vises i slettekolonnen.

Hvis respondenten finnes på en anonym undersøkelse, vil du ikke kunne se noen personlig informasjon om denne personen eller om de har besvart undersøkelsen eller ikke. Alt du vil se er informasjon om at det er personopplysninger om denne personen og gi deg muligheten til å slette personopplysninger.

Det er også en mulighet til å fjerne respondenten helt ved å trykke på knappen kalt Slett personlige data.

Dette vil fjerne all informasjon knyttet til respondenten. Denne handlingen er permanent, og du vil ikke kunne gjenopprette noen av de slettede dataene.

Eksporter data

Når du får informasjon som er tilgjengelig for respondenten, vil du ha mulighet til å eksportere alle datapunkter til Excel. For å gjøre dette må du trykke på knappen Excel øverst i listen.