Netigate Success Center

Support

Distribusjonspanelet

Innholdsfortegnelse

  Etter at du har valgt utsendelseskanaler, vil du bli presentert med distribusjonspanelet. Dette er en fullstendig oversikt over alle utsendelsene for den spesifikke undersøkelsen. I tillegg til utsendelsesnavnet finner du også utsendelsestype, dato og klokkeslett, respondentstatistikk, samt statusen for utsendelsen i distribusjonspanelet.

  Utsendelses statistikk

  I den første kolonnen i panelet kalt «Navn på utsendelse», har du informasjon om hvilken distribusjonskanal som er valgt, datoen for utsendelsen, samt statusen for utsendelsen.

  Ved å klikke på navnet til utsendelsen får du tilgang til statistikken for denne kanalen. I panelet har du en fullstendig oversikt over aktiviteten på utsendelsen, og hvor i svarprosessen respondentene er.

  I tillegg kan du også legge til flere respondenter i en eksisterende utsendelse om nødvendig. Les mer om det her.

  Status

  Hvis du har en utsendelse eller kobling som er merket som rød eller gul, betyr det at utsendelsen ennå ikke er klar til å bli sendt.

  Blå status: Utsendelsen behandles. Så snart utsendelsen er fullført, endres statusen til grønn.

  Grønn status: Dette betyr at utsendelsen er bestilt og at undersøkelsen din er aktiv. Utsendelsen er planlagt, og sendes på planlagt dato og klokkeslett. Når utsendelsen er sendt, merkes den med et grønt hake.

  Gul status: Utsendelsen er bestilt, men ikke sendt, eller undersøkelsen er ikke aktivert. For å aktivere undersøkelsen klikk på Aktivering øverst i distibusjonspanelet. Hvis du har planlagt utsendelsen på forhånd, merkes den som gul frem til datoen for utsendelse.

  Rød status: Utsendelsen er ikke bestilt og er merket som et utkast. For å aktivere den må du redigere utsendelsen og klikke på Bestill-knappen for å fullføre utsendelsen.

  Respondenter

  Den andre kolonnen gir deg informasjon om respondentene dine. Nærmere bestemt hvor mange respondenter undersøkelsen er sendt til. Du kan klikke på nummeret i denne kolonnen for å se respondentstatistikken. I respondentstatistikken vil du kunne se hvilke respondenter som har mottatt undersøkelsen, og hvor de er i svarprosessen.

  Sendt

  I Sendt-kolonnen vil du ved å klikke på det lille nummeret, få en liste over alle respondentene som undersøkelsen har blitt sendt til. Her kan du se statusen for hver respondent, som for eksempel hvis en utsending har mislyktes.

  En rød trekant vil indikere at denne personen ikke har mottatt utsendingen din. Hold musepekeren over den for mer informasjon. Årsaken kan være at e-postadressen er feil, at respondenten er på blokkeringslisten (f.eks. de kan ha meldt seg av mailinglisten din tidligere) eller at utsendingen fortsatt pågår. I dette tilfellet, vent et par minutter og prøv igjen.