Netigate Success Center

Support

Eksportere til RAW

Ved å eksportere til RAW, blir ufiltrerte rapportdata produsert i .xls(x)-format. Denne eksporten er tilgjengelig for alle Netigate-brukere, men er deaktivert hvis brukeren har en filtergrense på sin konto.

Eksportere til RAW

Eksporten har tre faner:

Values. Viser svarene i numeriske verdier. Alternativene erstattes av tall for antall mottatte svaralternativer.

Labels. Viser svarene i tekstform. Svarene presenteres i samme format som i undersøkelsesrapporten.

Weights. Viser resultatene i vektet form. RAW-data vil vise antall svar som er vektet til det spesifikke svaralternativet.

Hvis undersøkelsen ble utført på flere språk, vil RAW-eksporten vise spørsmål og svar på det språket som er lagret som undersøkelsesspråk for den aktuelle rapportversjonen.