Netigate Success Center

Support

Exportera som RAW-format

När du exporterar till RAW-format produceras ofiltrerad rapportdata i .xls (x) -format. Denna export är tillgänglig för alla Netigate-användare, men den inaktiveras om användaren har en filtergräns tillämpad på sitt konto.

Exporten har tre flikar:

Värden: Visar svaren i numeriska värden. Alternativen ersätts med siffror för antalet svarsalternativ som kommit in.
Etiketter: Visar svaren i textform. Svaren presenteras i samma format som i undersökningsrapporten.
Vikter: Visar resultaten i viktad form. Rå data kommer att visa antalet svar som viktas till det specifika svarsalternativet.

Om undersökningen gjordes på flera språk kommer RAW-exporten att visa frågor och svar på det språk som har sparats som undersökningsspråk för den aktuella rapportversionen.