Netigate Success Center

Support

Slå ihop undersökningar

Om du har två enkäter som är identiska (samma frågor och enkätstruktur) så kan du via funktionen Slå ihop undersökningar skapa en sammanslagen version av dessa enkäter.

För att göra detta så måste du vara på sidan Alla undersökningar i verktyget och klicka på alternativet Slå ihop till höger nedanför listan av undersökningar. Då kommer du in i en vy där du kan se en lista med samtliga pågående och arkiverade undersökningar. Om enkäten ligger under Slängda så kommer den inte att visas i denna lista.

Du kommer nu se en lista på alla undersökningar och en rad rubriker för de olika kolumnerna som presenteras:

Undersökningsnamn: Namnet på undersökningen.
Frågor: Antalet olika frågor / mekanismer i undersökningen.
Svar: Antal svar som har registrerats i undersökningen.
Start: Undersökningens startdatum.
Språk: Vilket språk undersökningen skapades i.

Du får två alternativ för varje undersökning:

Den första symbolen från vänster (Cirkeln) är den enkät som är huvudenkäten. Alltså den som inställningar, formuleringar och generell struktur ska hämtas ifrån.

Andra symbolen (Fyrkanten) är en kryssruta där du väljer vilka enkäter som ska vara med i sammanslagningen. Du måste alltså bocka i denna ruta på samtliga enkäter som ska vara med i den sammanslagna versionen.

När du har valt vilka undersökningar som ska vara med i sammanslagning så klickar du på knappen Slå ihop högst uppe på sidan.

Undersökningsnamn: Ange vad du vill att sammanslagningen ska heta.

Frågor i undersökningen: Här kan du göra mer specifika val för vilka frågor som ska inkluderas i sammanslagningen. Du kanske till exempel endast vill att de första fem frågorna ska inkluderas. Då skriver du 1-5 i den efterföljande textrutan. Vill du få med fråga 5-10 så skriver du helt enkelt 5-10 i rutan. Vill du ha med samtliga frågor så låter du denna ruta vara tom.

Undersökningsmapp: Om du har flera undersökningsmappar på ert konto så kan du välja vilken mapp som sammanslagning ska sparas i genom att använda rullistan.

Klicka på Skapa för att slutföra sammanslagningen.

Det kan ta en stund att skapa sammanslagningen. Om den laddar så är det bara att låta systemet vara tills den har laddat färdigt. När sammanslagningen är klar kommer du att vidarebefordras direkt in i resultat-vyn för den nya undersökningen.