Netigate Success Center

Support

Tillåt filtrering

Innehållsförteckning

  Om du tillåter filtrering av den delade rapporten kan mottagarna göra egna filtreringar som passar deras behov. När du delar en rapport kan du bestämma om en mottagare är begränsad till enbart visningsrättigheter eller får filtrera ner svaren.

  Genom att tillåta filtrering kan en mottagare begränsa urvalet ytterligare, men utvidga inte urvalet utöver de filter som används av rapportskaparen.

  Tillåt inte rapportfiltrering

  DELA> Inställningsikonen ⚙> Filtergräns (växlingsknappen av)

  Alla siffror i den delade rapporten är avaktiverade och kan inte filtreras.

  Tillåt rapportfiltrering

  DELA> Inställningsikonen ⚙> Filtergräns (växlingsknappen på)

  Alla siffror i den delade rapporten är klickbara och mottagaren kan filtrera vidare på den tillgängliga datamängden.

  Obs! Inga filter som används i den delade rapporten sparas. Varje gång en mottagare laddar om sidan eller går in i rapporten igen, återställs rapporten till de ursprungliga filtren som skaparen använt.

  Om export av den delade rapporten är tillåten kommer inte de filter som tillämpas av mottagaren att återspeglas i exporten.

  Ange filtergräns för en delad rapport

  Du kan begränsa mottagarens behörighet att filtrera data genom att använda en filtergräns. Den här inställningen skyddar i princip svar från mindre respondentgrupper från att avslöjas.

  För att ställa in en filtergräns klickar du på DELA> Inställningsikonen > Filtergräns (växlingsknappen på)> Filtergräns inställd på> 0

  Den mest populära filtergränsen är 5, men du kan tillämpa valfritt nummer.

  Filtergränser förbjuder filtrering av nummer under vad den är inställd på. Så om gränsen är 5 kan rapportmottagaren i princip filtrera på grupper ≥5.

  OBS: Om rapporten delas från ett konto som har sin egen filtergräns tillämpad på användarnivå tillåter den delade rapporten inte mottagaren att filtrera på en mindre grupp av svar än den som rapportskaparen har. Om användaren exempelvis har filtergräns 10, och han delade rapporten med filtergräns 5, får rapportmottagaren i princip inte filtrera på något svar under 10.

   

  Fungerar inte filtergränsen?

  Jag försöker filtrera ett svar som är långt över min filtergräns, men systemet tillåter det inte. Varför?

  Denna situation kan uppstå om filtergränsen kommer att göra så att det totala antalet återstående svar i rapporten hamnar under din filtergräns.

  Till exempel kan det finnas ett UTESLUT-filter som används på ett ordmoln eller någon annan fråga. Låt oss säga att rapportskaparen uteslutit alla textsvar med ordet ”Kommunikation”. Om rapportmottagaren, som har filtergräns 5, sedan försöker filtrera frågan ”Vilken avdelning arbetar du på” så kommer HR, med 20 anställda , att få systemet att utfärda en filtergränsvarning. Det beror på att även om 20 är fler än 5, så kommer det att synas färre svar i rapporten om man använder detta filter. Detta eftersom endast 3 personer i HR inte har använt ordet ”Kommunikation” i sitt textsvar.