Netigate Success Center

Support

Slider

Innehållsförteckning

  När kan jag använda en slider?

  Slider används när respondenten önskas ge ett betyg på en skala mellan två olika värden.

  Hur anpassar jag en slider?

  Som du kan se finns det en rad alternativ. Vi ska nu titta närmare på dem och se hur de fungerar.

  Först skapar du din fråga. Ställ  sedan in värdet för din skala. Skalan är redan standard-viktad för att ge dig möjlighet att väga svarsalternativen. Att väga svarsalternativen ger dig möjlighet att rita olika typer av värden i din rapport. Till exempel ett genomsnittligt värde och standardavvikelser för svaren.

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Visa valt värde: Klicka i om du vill att det valda värdet (i detta fall 0-10) skall vara synligt för respondenten.

  Min: I detta fält skriver du in det lägsta värdet i betygsskalan. Notera att värdet måste gå från lågt till högt, till exempel från 1 till 10.

  Max: I detta fält skriver du in det högsta värdet i betygsskalan. Om inga värden anges, blir betygen per automatik 1 till 10.

  Hur ser en slider ut för respondenterna?

  Standard:

  Med visat värde: