Netigate Success Center

Support

Summera svar från textrutor

Om du vill summera numeriska svar från ett antal frågor kan du använda frågetypen Textruta.

När kan jag summera svar?

I de flesta fall används denna funktionalitet i speciella frågor när du behöver summera numeriska värden. Vi rekommenderar att du lägger in en tydlig instruktion om vilken typ av information du behöver och hur respondenten behöver fylla i frågorna för att kunna ge dig den informationen.

Hur skapar jag en summerad textruta?

Gå först in i redigeringsläget för undersökningen. I menyn till vänster klickar du på Textruta. Den läggs till som den sista frågan längst ner på sidan du redigerar. Du har möjlighet att ange en beskrivning och en rubrik. Det här fältet kan naturligtvis lämnas tomt men vi rekommenderar att du tydligt förklarar vilka värden som accepteras som giltiga svar.

När du har skapat en textruta behöver du göra två ändringar i inställningarna:

Obligatorisk: Alla frågor som ska summeras måste ställas in som Obligatorisk.

Numerisk: För att beräkningen ska kunna genomföras måste du markera de frågor som ska ingå i summeringen som Numeriska.

Med dessa två inställningar kommer alla textrutor som finns i en direkt följande ordning, på samma sida, att användas i beräkningen.

Som du kan se på bilden här ovan har vi ställt frågan: ”Hur mycket spenderar du på följande saker varje månad?”. I det här exemplet använder vi bara två textrutor:

  • Mat (€)
  • Shopping (€)

Nedanför dessa två alternativ finns en extra textruta där det står ”[SUM=0] Totalt (€):”

Beräkningen kommer att utföras i denna ruta och du måste lägga till den här textrutan för att funktionen ska fungera.

Viktigt: Alla textrutor måste finnas i en direkt följande ordning, utan några informationstexter eller andra frågetyper däremellan.

Hur skapar jag uträkningen?

Som nämnts ovan måste du lägga till en textruta längst ner för att slutföra funktionaliteten. Det är viktigt att även denna har samma inställningar för Obligatorisk och Numerisk. I textrutans rubrik måste du infoga en kort formel för att systemet ska kunna utföra beräkningen.

Ovan använde vi formeln [SUM = 0] Totalt (€): men den här formeln kan variera beroende på vad syftet med sammanfattningen är.

[SUM=0] – Denna formel summerar alla värden från textrutorna och ger dig en totalsumma av alla värden.

[SUM=100] – Denna formel summerar alla värden från textrutorna men totalsumman måste vara lika med 100 för att svaret ska accepteras. Det här alternativet passar till exempel när du ber respondenter göra en procentuell fördelning.

Du kan ändra ”100” till ett valfritt nummer om du vill.

Så här ser det ut i respondentvyn: