Netigate Success Center

Support

Skapa en undersökning

Innehållsförteckning

  I det högra hörnet hittar du knappen ”Skapa en undersökning”. Genom att trycka på knappen får du möjlighet att skapa en tom undersökning, göra en kopia av en av dina befintliga undersökningar eller använda en av de flera Netigate-mallarna i enkätbiblioteket som utvecklats av våra Netigate-experter. Dessa kategoriseras efter användningsområde.

  Oavsett vilket alternativ du väljer har du alltid tillgång till Netigates enkätbibliotek om du behöver inspiration.

  Användning av mallar

  Netigates experter har i förväg gjort några mallar som du gärna kan använda. Det finns bland annat mallar för kundupplevelseundersökningar, medarbetarupplevelser och marknadsundersökningar.

  När du hittar en mall du gillar kan du förhandsgranska den innan du väljer att använda den.

  Skapa en kopia från tidigare undersökning

  Om du vill kan du skapa en ny undersökning (en kopia) från en av dina befintliga undersökningar för att t.ex. gör en jämförelserapport. Men kom ihåg att din nya kopia måste vara en exakt kopia av den tidigare om du vill kunna jämföra. Du kan INTE lägga till eller ta bort frågor när du gör jämförelserapporter.

  Det här alternativet kan också nås från fliken Alla undersökningar. I den här menyn finns allmän information om undersökningen som t.ex. undersökningsnamn och språk för frågorna. Du kan klicka på förstoringsglaset för att förhandsgranska den specifika undersökningen. Hitta undersökningen som du vill kopiera genom att klicka på de tre punkterna till höger i  kolumnfältet.

  Obs! Innehållet i biblioteket kan variera beroende på företagets geografiska plats och dina språkinställningar. Detta bestäms av kontoadministratören.

  Välj de alternativ du vill inkludera och klicka på Skapa.

  Obs! Om undersökningen har tagits bort kan den inte kopieras. Följ stegen nedan om du vill kopiera en borttagen undersökning.

  Aktivera en arkiverad eller borttagen undersökning

  Följ dessa steg om du vill kopiera en redan arkiverad undersökning:

  För att komma åt mappen Borttagen eller Arkiverad måste du ha kontorättigheter för att radera. Detta ställs in av kontoadministratören under inställningarna för användarhantering.

  1. Gå till Alla undersökningar i det övre navigeringsfältet.
  2. Välj mappen för Arkiverade undersökningar i menyn.
  3. I listan över arkiverade undersökningar hittar du den du vill kopiera.
  4. Klicka på de tre prickarna i fältkolumnen för vald rapport och välj Skapa kopia.

  Om undersökningen du vill göra en kopia av finns i mappen Raderade undersökningar måste du först flytta den till Arkiverade undersökningar och sedan följa stegen ovan.

  Redigera en undersökning

  När du väl har valt ett av de ovanstående alternativen för din undersökning måste du namnge den och välja den period då den ska vara aktiv – båda dessa kan ändras i undersökningsinställningarna senare om du vill.

  Du kan också välja om du vill att undersökningen ska vara anonym. När detta alternativ har aktiverats kan det inte inaktiveras. Om du är osäker på om din undersökning ska vara anonym eller inte rekommenderar vi att du inte väljer det här alternativet, utan lägger till det i undersökningsinställningarna senare.

  När du är nöjd klickar du på den gröna Skapa-knappen som i sin tur öppnar redigeringsläget för undersökningen.

  Längst upp finns en statisk meny som kommer att förbli densamma oavsett om du är i redigeringsläge eller distributionsläge. På vänster sida hittar du en menyrad med olika frågor, och strax nedanför har du en menyrad för de olika sidorna i din undersökning. Där hittar du även en snabb sammanfattning av dina enkätsinställningar, din designmall och språk.