Netigate Success Center

Support

Inkludera fritextsvar

Innehållsförteckning

  Om du väljer att inkludera textsvar tillåter du rapportmottagaren att se alla fritextsvar i rapporten. Fritextsvar kan klassas som känslig information eftersom de kan avslöja respondenten. Om du har fritextsvar i din undersökning kan du välja att dölja dem, visa dem eller bara visa svar från vissa serier i den delade rapportversionen. Du kan också anonymisera dem.

  Blockera åtkomst till fritextsvar

  Klicka på DELA> Inställningsikonen ⚙ (länk eller e-post)> Visa textsvar. Här ska växlingsknappen vara inaktiverad (grå).

  Om fritextsvar blockeras kan inte rapportmottagaren exportera dem via Excel eller PowerPoint. Knappen SVAR ovanför ordmolnet, som ger åtkomst till textsvaren, kommer också att inaktiveras. Knappen SVAR, som ger åtkomst till fritextsvar, kommer också att inaktiveras.

  Ge åtkomst till alla fritextsvar

  Klicka på DELA> Inställningsikonen ⚙ (länk eller e-post)> Visa textsvar. Här ska växelknappen vara aktiverad (grön).

  Som standard synliggörs alla textsvar för rapportmottagarna när du växlar till Inkludera fritextsvar. Detta återspeglas i den förvalda inställningen Inkludera alla serier.

  Fritextsvaren kan också nås via SVAR-knappen ovanför ordmolnet eller genom att ladda ner en PPT eller Excel – om de är aktiverade för den delade rapportversionen.

  Tillåt åtkomst till alla fritextsvar från vissa serier

  Det är möjligt att synliggöra textsvar från vissa serier i en rapport, samtidigt som andra hålls dolda.

  Klicka på DELA> Inställningsikonen ⚙ (länk eller e-post)> Visa textsvar (växlingsknappen på)> Inkludera endast specifika serier.

  Detta aktiverar en meny där du kan ange vilka seriers fritextsvar som du vill ska visas och vilka som inte ska visas.

  Den här inställningen gör att endast textsvar från vissa serier syns via SVAR-knappen i den delade rapporten. Om export av en rapport har tillåtits kan endast textsvaren från dessa godkända serier exporteras.

  Obs! Ordmoln kommer fortfarande att byggas baserat på alla frågor med fritextsvar från alla rapportserier, men mottagaren kommer inte att ha åtkomst till fritextsvar från de blockerade serierna.