Netigate Success Center

Support

Netigates API

Innehållsförteckning

  Vad är ett API?

  Ett programmeringsgränssnitt, eller API (application programming interface), kan beskrivas som en funktionalitet som gör att två (eller fler) system kan kommunicera – ett API gör att ett system att kan hämta data från ett annat. Netigates API är baserat på REST-standarden (representational state transfer) vilket tillhör de vanligaste programmeringsgränssnitten. I princip alla system kan hantera ett REST-API, och vanliga exempel är CRM-system, HR-system och AD (active directories).

  Notera att Netigates API aldrig skickar data till ditt system och det hämtar aldrig data från ditt system. Netigates API mottar bara information och tillåter ditt system att hämta information. Kontakta din leverantör eller administratör om du är osäker på om ditt system kan hantera ett programmeringsgränssnitt.

  Möjligheterna med ett API

  Ett REST-API skapar flera möjligheter. Vi har satt ihop en lista för hur Netigates programmeringsgränssnitt används i de flesta fallen.

  1. Lägg till respondenter till ett utskick

  Med Netigates API kan du automatisk lägga till respondenter till ett utskick. Du kan utforma utskickets design och innehåll i Netigate – sedan ser programmeringsgränssnittet till att utskicket går ut till rätt personer vid rätt tid. Den här lösning är smidig om du vill använda händelseutlösta undersökningar. Utskicket kan ske antingen individuellt eller i omgångar. Om du har bakgrundsdata kan du personanpassa utskicken. Automatiska notifikationer kan ställas in för att vissa personer i din organisation ska få tillgång till resultaten. För att illustrera den här funktionen har vi tre exempel som du kan läsa nedan.

  Notera att alternativet att lägga till respondenter till redan existerande utskick är mycket användbart när du har ett utskick som sänds efter en särskild händelse (t.ex. efter att de varit i kontakt med kundsupport). Det här alternativet kan dock inte användas för att skicka ut påminnelser för din undersökning. Se alternativ 2 nedan, “Skapa nya utskick”, om du vill använda påminnelser.

  Exempel 1:
  Du vill skicka en undersökning varje gång en kund haft kontakt med kundtjänst. För bästa resultat bör undersökningen skickas ut i närtid efter interaktionen för att minnet fortfarande ska vara representativt. Om du gör utskicken manuellt kommer du antingen ha fullt upp med att skicka undersökningar efter varje kundkontakt eller så görs det i omgångar vilket gör att det går längre tid från då kontakten ägde rum. Med Netigates API kan du koppla Netigate till ditt kundtjästsystem. Efter att en kundkontakt markerats som genomförd kan då kundtjänstsystemet kommunicera med Netigates API för att lägga till personen i utskickslistan, och de kommer motta undersökningen inom bara några minuter. Notera att du kan lägga till ett tidsintervall som kunden inte ska få några fler utskick (t.ex. att de inte ska få en till undersökning förrän efter 30 dagar). Om de har ett återkommande problem vill de antagligen inte få en enkät efter varje kontakt.

  Exempel 2:
  Du anordnar ett evenemang och skulle vilja veta vad deltagarna tyckte. Med ett API kan du få en undersökning att skickas ut dagen efter evenemanget till alla som deltog. Netigates programmeringsgränssnitt ansluter då till ditt system och noterar när du markerat evenemanget som avslutat. Systemet kommunicerar sedan deltagarnas kontaktuppgifter, lägger till dem i mottagarlistan och skickar undersökningen. Med den metoden får alla möjlighet att tycka till om evenemanget samtidigt. Det här kan vara användbart om du t.ex. har återkommande evenemang och vill spara tid med feedbackinsamlingen. Med bakgrundsinformation kan du ta med varje respondents namn i undersökningen. Du kan även göra så att den som håller i en workshop får aviseringar med feedback direkt.

  Exempel 3:
  En bonuskund har köpt något i en fysisk butik. Eftersom personen är medlem i kundklubben har du kontaktuppgifter till kunden. När systemet mottar information att en medlem har gjort ett köp kan det ansluta till Netigate via API. Där kan systemet skicka kundens kontaktuppgifter till Netigate för att lägga till personen som mottagare till ett utskick och skicka en undersökning. Kunden får undersökningen om sin upplevelse alldeles efter de gjort sitt köp.

  2. Skapa nya utskick

  Med en API-anslutning till Netigate kan du automatiskt skapa nya utskick. Det kan användas för utskick som ska sändas vid specifika händelser, som i exemplen ovan. Varje respondent får då ett eget utskick, vilket då gör att du kan skapa påminnelser. Om du har bakgrundsinformation kan du göra utskicken mer personliga. Automatiska notifikationer kan ställas in så utvalda inom din organisation får resultaten.

  Exempel 1:
  Du undrar vad din potentiella kund tänkte om din säljrepresentant under ett möte. Anslut då till Netigate med REST-API, och när ditt CRM-system får information om att mötet slutat frågar Netigate om att motta kundens kontaktuppgifter. Netigate skapar sedan ett utskick och skickar det till din kund inom några minuter. Om respondenten inte svarar inom en viss period, t.ex. en vecka, kan du välja att skicka en påminnelse till dem.

  Exempel 2:
  Du är chef för ett externt rektryteringsföretag och dina rekryterare har hittat en kandidat för ett företag. En vecka efter anställningen kan du skicka en undersökning genom Netigate till den på HR som ansvarar för rekryteringen. Du kan ställa frågor om huruvida din rekryterare presenterade passande kandidater, om det tog lämpligt lång tid, om de var professionella, osv. Med bakgrundsinformation kan utskicken anpassas för att t.ex. ha med mottagarens namn. Du kan också skicka automatiska notifikationer så de kan kan ta del av resultaten.

  3. Visa undersökningsresultat

  Med Netigates REST-API kan du hämta individuella undersökningsresultat och presentera dem i ditt system. På så vis kan fler ta del av resultaten, men utan att de behöver Netigate-behörighet.

  Exempel:
  Du kan se om en kund är nöjd i ditt CRM-system. Du kan basera det på kontinuerligt inkommande enkätsvar, vilket då gör att dina säljare kan se kundnöjdheten utan att behöva Netigate-åtkomst. Ditt CRM skickar en förfrågan via API om att få tillgång till Netigates data. Resultaten visas därför direkt i ditt CRM. Säljare A skulle då kunna se om kund A lämnade omdömet “mycket missnöjd” i den senaste utvärderingen, och kan använda det för att kontakta dem igen och undvika kundbortfall.
  Notera att du inte får någon övergripande sammanställning av feedbackdatan. Om du vill ha en holistisk datavisualisering kan du använda delade rapporter eller gränssnitt.

  4. Uppdatera respondentlistor

  Ett annat vanligt användningsområde för ett REST-API är att uppdatera respondentlistor. Det är framför allt användbart inom större företag eller områden med hög personalomsättning. Du kan använda ett programmeringsgränssnitt för att lägga till från ditt AD (active directory) till respondentlistan. Då får du en konstant uppdaterad respondentlista – även när medarbetare regelbundet lämnar eller tillkommer. Dina medarbetarundersökningar når rätt människor, snabbt och enkelt.

  Skapa en API-anslutning

  Det är inte något stort projekt att komma igång med en API-anslutning. Hela processen kan ta mindre än en vecka, baserat på vem som ansvarar för ditt IT-system (vilken leverantör du har, hur din IT-avdelning ser ut, om det är via tredje part) samt vilka kravspecifikationer du har. Som kund hos Netigate finns din Technical Project Manager till hands om du behöver vidare hjälp.

  De vanliga stegen för att komma igång med Netigates REST-API

  Steg 1:
  Kunden anger sina kravspecifikationer. Det här ett ramverk som definierar vilka händelser som ska få vilka följdverkningar, samt vilka tidsramar som gäller. Det är också möjligt att ange andra typer av regler, t.ex. utskicksundantag för vissa tidsintervall.

  Steg 2:
  Ett möte med Netigate, kunden och relevant tredjepart (t.ex. intern IT-avdelning, systemleverantören eller annan tredje part, beroende på var den tekniska implementeringen av API-lösningen tar plats). Här definieras målen och begränsningarna med ett API, som sammanställs i en handlingsplan.

  Steg 3 (valfritt):
  Kunden skickar en lista med bakgrundsinformation till Netigate. Bakgrundsdatan kan användas för att fylla mottagarlistor i önskad ordning (t.ex. alfabetisk eller stigande) för att underlätta processen att komma igång med programmeringsgränssnittet. Ordningen gäller för ordinalskalevärden som kan användas för att filtrera resultat efter t.ex. affärsområde, geografisk placering och avdelning. Ordningen fungerar inte på textvärden – dvs. information som är unik och inte applicerbar på rapportnedbrytningen (t.ex. namn eller kund-id). Det här steget är valfritt och kan även göras av kunden direkt genom REST API-anslutningen.

  Steg 4:
  Netigate skickar en API-nyckel och id:n (för undersökningar, utskick, bakgrundsinformation m.m.). Sedan skickar kunden API-förfrågningar och lägger in sina id:n i API-koden, eventuellt med hjälp av tredje part. Om du väljer att skapa nya utskick, notera att id:n inte är statiska och behöver läggas till direkt i API-koden.

  Steg 5:
  Test-fasen. Kunden testar implementeringen. Netigate kan bekräfta om datan fyller listorna som avsett på Netigate-plattformen. Var uppmärksam på eventuella säkerhetsbrister i t.ex. din brandvägg.

  Steg 6:
  Programmeringsgränssnittet har integrerats och kan användas.

  Om du vill se den fullständiga dokumentationen om Netigates API kan du besöka https://api.netigate.net