Netigate Success Center

Support

Quick analysis

Innehållsförteckning

  Quick anslysis är ett tillägg till rapporten som gör det enkelt att identifiera nyckelvärden och få insikt från insamlade svaren. Du kan använda all funktionalitet som är inkluderad i Quick analysis verktyget för att spara tid och få hjälp att förstå den inkomna svarsdatan.

  Som en del av Quick analysis verktyget har du tillgång till högst och lägst värdes rankning, NPS benchmarking, omedelbara jämförelser mellan serier och handlingsplanering. Allt detta med ett enkelt knapptryck.

  Vänligen notera: Eftersom Quick analysis verktyget är en tilläggsfunktion så behöver du ha tillgång till funktionen via er licens för att kunna komma åt den. Kontakta er account manager om ni har frågor eller vill ha mer information.

  Vart hittar jag Quick analysis?

  Förutsatt att ni har Quick analysis inkluderat och aktiverat genom er licens så kan ni komma åt Quick analysis på alla er undersökningar, både gamla och nya. Du kan se en meny där du kan växla mellan Resultat, vilket är  den övergripande rapporten med alla frågor och svar samlade, och Analys. Klickar du på Analys i denna meny så kommer du att se all funktionalitet som för tillfället är inkluderat i verktyget.

  Du kan välja vilken serie du vill se genom att välja den i fältet Analys baserad på huvudserien.

  Du kan även välja att lägga till en jämförelse med andra serier genom menyn Jämför med. I denna meny kan du välja att lägga till en jämförelse med det samlade resultatet (totalen), någon av de övriga serierna som du skapat i din rapport eller inkludera alla serier som finns i rapporten.

  Högst och lägst värdesanalys

  Högst och lägst värde ger dig en övergripande bild på de frågor som har högst och lägst medelvärden. Detta hjälper dig att enkelt identifiera de områden som ni utför väl och de områden som eventuellt behöver förbättras.

  Du kan ändra antalet frågor som du vill visa genom att klicka på Redigera vy uppe i det högra hörnet på rutan och ändra antalet frågor i dropdown menyn Antal frågor som ska visas. Du kan visa upp till 5 frågor.

  Det finns några ytterligare inställningar som kan göras från Redigera vy-menyn:
  Betrakta matrisrader som separata frågor: Detta alternativ bestämmer om individuella rader i en matris ska hanteras som separata frågor i analysen. Om du klickar ur denna rutan så kommer matriser att bortses från.

  Visa delta för jämförelseserier: Detta alternativ lägger till ett deltavärde på jämförelsererierna och visar om värder är högre eller lägre än huvudserien, och hur stor skillnaden är mellan de två.
  As you can see in the image below, the Total result series shows +0.04 on the first questions and -0.31 for the second, giving you a clear view of the difference in score from the two series.Som du kan se på bilden nedan så visar serien Total result +0.04 på första frågan och -0.31 på den andra vilket ger dig en tydlig bild på skillnaderna i värde på de olika serierna.

  NPS Benchmarking

  Om du har med en NPS fråga i din undersökning kommer du att se en presentation på NPS värdet med en procentfördelning på antalet ambassadörer, kritiker och passiva som har besvarat undersökningen. I quick analysis verktyget ges du även möjlighet att lägga till benchmarkvärden. För att göra detta klickar du på Redigera vy uppe i högra hörnet och du kan se en dropdown meny som heter Lägg till benchmark(s). I denna meny kan du se samtliga benchmarks som är tillgängliga för tillfället.

  Skapa ett benchmark

  Du kan även skapa egna benchmarks. För att göra detta så klickar du på knappen Skapa benchmark och du ges alterantivet att lägga till information om benchmarkvärdet som du skapar.
  Benchmark namn: Det här är namnet som kommer att visas i vallistan.
  NPS Score: Detta är värdet som du vill lägga till som benchmark.
  Benchmark beskrivning: En kort beskrivning av ditt benchmark. Detta kan lämnas tomt ifall du inte vill lägga till en beskrivning.
  Lägg till benchmark till: Detta är en administratörsinställning. Du kan välja om ditt skapade benchmark endast ska visas på din egen användare eller om det ska visas för samtliga användare på ert konto.

  Om du klickar i rutan Lägg inte till i NPS i denna quick analysis-rapport så skapas ditt benchmark, men läggs inte till på din nuvarande rapport.

  Handlingsplanering

  Den här sektionen som heter Agera på insikter låter er att skapa, följa och planera era åtgärder direkt i plattformen. Du kan lägga till en åtgärdspunkt genom att klicka på knappen Lägg till åtgärdspunkt, lägg till en beskrivning och ett förfallodatum. Bekräfta genom att klicka på Infoga.

  You can add additional points and set different due dates for the different actions. In case you need to edit an existing action point, simply mouseover the action and press the edit icon in the right corner. To remove an action you can click the trashcan icon.

  För att markera en åtgärdspunkt som klar så finns det en kryssruta till vänster om beskrivningen. Klicka i denna ruta och åtgärden markeras som klar och nedtonas för att ge en bättre överblick på vilka punkter som är färdiga och vilka åtgärder som fortfarande är kvar att göra.