Netigate Success Center

Support

Exportera som PDF

Funktionen Exportera som PDF är tillgänglig för alla Netigate-användare och har följande inställningar:

Inställningar för att exportera som PDF:

Dölj undersökningsinformation.

Tar bort översiktsinformation från exporten som innehåller metadata för undersökningen (svarsfrekvens, svar, utskick etc.).

Sidbrytning efter frågor (i PDF).

Presenterar alla frågor på en separat sida i PDF-filen.

Inkludera företagslogotyp i export.

Låter dig inkludera eller ta bort företagslogotypen från exporten. Om företagslogotypen är uppladdad till ditt konto är denna växlingsknapp PÅ som standard.

Obs! Svaren med fritextsvar kan för närvarande inte exporteras som PDF.