Netigate Success Center

Support

Generella länkar

Innehållsförteckning

  När används generella länkar?

  Genom att skapa en eller flera länkar till er undersökning så får ni möjligheten att publicera undersökningen på er hemsida eller i sociala medier. Detta hjälper dig i situationer där du inte har tillgång till dina potentiella respondenters e-postadresser eller telefonnummer. När ni skapar er länk så finns det ett par fördefinierade alternativ för sociala medier.

  Se en kort instruktionsfilm (engelsk):

  Hur skapar jag generella länkar?

  Vi har gått igenom hur du går till väga när du vill skicka din undersökning. Låt oss nu gå djupare in på hur du distribuerar din undersökning via en generell länk.

  Välj generell länk för att komma till panelen med länkutskick.

  Tillåt endast ett svar per person

  Överst på panelen skapar du ett namn (minst 3 tecken) för länken. Du kan redigera länken när som helst. Observera att länkens namn inte kommer att visas för respondenterna, den visas bara inuti verktyget för att du ska kunna identifiera den. När respondenten svarar på din undersökning kommer länken att visas i din rapport. Om du använder flera länkar får du möjlighet att importera dem som bakgrundsvariabler (se beskrivning nedan). På så sätt kan du filtrera dina resultat och göra jämförelser utifrån den länk som respondenterna använde.

  Notera att det ni namnger länken till är det som kommer visas i rapporterna när respondenter lämnar sina svar. Detta är så ni ska kunna filtrera resultatet och se skillnader beroende på vilken kanal respondenterna svarat via.

  Tillåt endast ett svar per person

  Det finns också en inställning för att endast tillåta ett svar per person (enhet). Om du kryssar för detta alternativ så sparas en cookie lokalt på respondentens dator för att samla in all aktivitet på den specifika länken. Till Exempel: Om en respondent redan har svarat på undersökningen och klickar på länken igen så får de ett meddelande som säger att de redan har registrerat ett svar och inte kan svara en andra gång. Om en respondent har lämnat ett inkomplett svar kommer denna cookie att registrera detta och låta respondenten fortsätta undersökningen från där de lämnade senast.

  Viktigt: Om du redan har skickat ut undersökningen kan du bara ändra vissa inställningar för Ett svar / person (dator). Om en respondent tidigare har klickat på länken så har en cookie redan sparats och eventuella ändringar från din sida kommer inte att ha någon effekt. Respondenten kommer inte att kunna svara på undersökningen en andra gång, såvida de inte manuellt radera cookies i webbläsaren.

  Obs! Ett svar / person (dator) fungerar endast om respondenten tillåter användandet av cookies i sin webbläsare.

  Om du avmarkerar Ett svar / person (dator) efter utskicket är genomfört, och respondenten inte har svarat på undersökningen, kommer de att kunna svara flera gånger från samma enhet. Vi rekommenderar därför att du noggrant tänker igenom beslutet innan du distribuerar länken.

  Dela länk som QR-kod

  Alldeles intill själva länken finns det en färdig QR-kod som du kan ladda ner.

  En QR-kod är praktisk när du inte delar undersökningen digitalt. Till exempel när du använder tryckta medier som tidningar, tidskrifter, affischer, flygblad etc.

  Hur delar jag länken?

  Efter att länken är sparad så kan ni hämta den från distributions-fliken genom att klicka på namnet som ni gett er länk. Sedan kopierar ni länken och delar/publicerar den själv enligt era önskemål önskar.

  Viktigt: Kom ihåg att aktivera undersökningen innan du delar länken.

  Importera länkar som bakgrundsdata

  För att kunna importera dina länkar som bakgrundsdata, gå till redigeringsläget för din undersökning. I den vänstra menyn hittar du alternativet Frågebank. Klicka där och välj Bakgrundsdata i nästa steg. Här kommer du, om du tidigare skapat en länk, kunna klicka på bakgrundsvariabeln Link. Klicka på Infoga och Spara. Dina länkar är nu tillgängliga som bakgrundsdata i din rapport och du kan filtrera utifrån dem. Viktigt: Att radera och lägga till länkar med samma namn kan orsaka problem. Försök att endast skapa det lägsta antalet länkar som krävs och redigera dem istället för att radera dem.