Netigate Success Center

Support

Matris

Innehållsförteckning

  När kan jag använda en matris?

  Matris passar som frågetyp då många frågor har samma svarsalternativ.

  Hur redigerar jag min matris?

  Som du kan se finns det en hel del matrisalternativ att välja bland. Vi ska nu gå igenom hur de fungerar.

  Först lägger du till själva frågan och några svarsalternativ. Dubbelklicka på den översta raden för att lägga till frågan och börja sedan lägga till dina svarsalternativ. Hoppa mellan alternativen med hjälp av pil-tangenterna på tangentbordet.

  Använd knappen Lägg till rad för att lägga till fler rader, och lägg till kolumn för att lägga till fler kolumner. Dessa behöver inte vara i rätt ordning när de läggs till, du kan flytta runt dem senare om du vill. Tryck och dra i den prickiga rutan till vänster om alternativet och släpp den där du vill ha den. Kolumnerna kan inte ändras eller flyttas senare.

  Det finns ett raderingsalternativ bredvid varje svar.

  Obs! Vi rekommenderar att du inte tar bort svarsalternativ efter att undersökningen har aktiverats och du har börjat få in svar. Detta kan leda till att du tappar svarsdata eller orsakar problem i din rapport.

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Dubbelmatris: Välj Dubbelmatris om du vill skapa en ny matris vid sidan av den nuvarande matrisen för att presentera två svarsalternativ i korrelation med varandra. Skriv in dubbelmatrisens båda rubriker i de översta kolumnerna och skriv sedan in svarsalternativen på raderna (eller i de undre kolumnerna). Dubbelmatris är användbart om du vill kunna se hur svar hänger ihop med varandra.

  Rangordna: Välj Rangordna om du inte vill att respondenterna skall kunna välja samma svarsalternativ flera gånger. Antalet kolumner du anger resulterar i rankningen. Om du till exempel vill att respondenten skall ranka 3 av 6 alternativ skapar du 6 rader och 3 kolumner.

  Vikt: Klicka på Vikt om du vill kunna vikta svarsalternativen. Viktning ger er möjlighet att få fram olika referensvärden i er rapport. Viktningen bestämmer du i redigeringsläget för svarsalternativen. Skriv in önskat värde i den lilla ruta som finns efter varje svarsalternativ. Om rutan lämnas tom, kommer just detta svarsalternativ inte att vara inkluderat i beräkningen av medelvärden och standardavvikelse i rapporten. Genom att tilldela ett svarsalternativ värdet 0, kommer alternativet att vara med i beräkningen och då viktas lägre än 1. När viktning har lagts till ett svarsalternativ, kommer ordet Viktad ( i grönt) att visas till höger om mekanismen efter att du sparat ändringen. Vikter kan läggas till före, under och efter genomförandet av din undersökning. De kommer att fästas direkt till resultatet.

  Slumpmässig ordning: Klicka i Slumpmässig ordning om du vill att svarsalternativen skall presenteras i slumpmässig ordning.

  Lägg till flera: Denna funktion kan användas vid tillfällen då du har ett stort antal svarsalternativ. Om du vill använda denna, klicka på detta val och klistra sedan in samtliga svarsalternativ i en och samma ruta, med en radbrytning mellan alternativen. På detta sätt undviker du att behöva skriva in svarsalternativ för varje rad.

  Klassisk layout: Genom att markera den här rutan visas din matris med en klassisk layout. Se exempel nedan.

  Hur ser dropdown-menyn ut för respondenterna?

  Standard:

   

  Dubbel matris:

  klassisk matris: