Netigate Success Center

Support

Skapa och hantera serier

Innehållsförteckning

  Skapa en serie om du vill jämföra resultat från flera svarsgrupper eller tidsperioder. En serie är en uppsättning data med filter som används på datan.

  Du kan börja med att skapa ett visst antal jämförelseserier och sedan använda filter på dem. Eller så kan du automatiskt skapa serier genom att dela upp en viss fråga.

  Skapa serier först och tillämpa filter efteråt

  Om du vet hur stor din datamängd som du vill jämföra är så det bäst att skapa tomma serier först och sedan lägga till filter i efterhand.

  För att skapa serier, gå till den VÄNSTRA MENYN> Serier> LÄGG TILL SERIER. De nya serienamnen genereras automatiskt, dvs. Serie, Serie 1, Serie 2, etc. Du kan byta namn på serien när som helst genom att skriva in ett nytt namn.
  Tillämpa filtren på varje serie för att skilja dem åt genom att inkludera eller exkludera svarsalternativen i frågorna.

  Skapa serier från en fråga

  Om du vill att jämförelseserien ska baseras på en av undersökningsfrågorna kan du göra det genom att använda en nedbrytning.

  Klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet av panelen och välj Ny Nedbrytning.

  Serien ärver automatiskt namnen från svarsalternativen. Dessa namn kan när som helst ändras via VÄNSTER MENY> Serie

  Skapa serier baserade på tidsperioder

  Detta görs för att jämföra resultat från olika tidsperioder.

  • Skapa en tom serie via VÄNSTER MENY> Serie
  • Gå till VÄNSTER MENY> Filter och klicka på pilen till höger om seriens namn
  • Välj en fördefinierad tidsram eller ange anpassade datum genom att klicka på Anpassad i listan.

  Ändra serier

  Du kan redigera seriens utseende och innehåll enligt eget tycke. För att ändra seriefärg, klicka på den färgade pricken framför seriens namn via VÄNSTER MENY> Serie.

  Du kan också byta namn på serien genom att klicka på seriens namn via VÄNSTER MENY> Serie.

  Du kan också ändra alla filter som tillämpas på en serie i samma meny.

  Radera serier

  Via seriemenyn kan du markera serier som du vill ta bort. Detta gör du genom att klicka på RADERA. Systemet kommer att fråga om du är säker på att du vill ta bort serien eftersom borttagningen är permanent.

  Tänk på att du kan inte ta bort alla serier från rapporten. Åtminstone en måste finnas kvar hela tiden.

  Skapa nya rapporter från serier

  För att generera nya rapportversioner baserade på serier klickar du på VÄNSTER MENY> Serie> Välj serie> GENERERA FLERA VERSIONER.

  När du klickat på GENERERA FLERA VERSIONER kommer verktyget fråga om du vill lägga till det totala resultatvärdet för alla genererade rapportversioner. Slå på växlingsknappen om du vill göra det.

  De genererade rapportversionerna sparas under VÄNSTER MENY> Sparade rapporter.