Netigate Success Center

Support

Lägg till nya respondenter i ett befintligt utskick

Ibland vill du lägga till ny respondent till ett befintligt utskick. Till exempel om du har en ny anställd eller kund som du vill inkludera i en aktiv undersökning.

Hur lägger jag till en ny respondent i ett befintligt utskick?

Gå in i redigeringsläget för din undersökning och klicka på Distribution i menyn till vänster. Här hittar du alla dina sparade utskick. Klicka på utskickets namn för att komma till utskickspanelen.

Du kan även klicka på pennan i kolumnen för att redigera utskicket.

I utskickspanelen har du två flikar; en som heter Statistik och en som heter Utskick. I fliken Utskick, under respondenter, kan du klicka på + Lägg till respondenter.

Genom att klicka på den här knappen visas alternativet Lägg till från fil, Lägg till manuellt eller Lägg till från respondentlistan.

Vilken typ av fil kan jag ladda upp?

Om du använder alternativet ”lägg till från fil” rekommenderar vi att du väljer en Excel-fil som bara innehåller de nya respondenterna som du vill lägga till.

Hur förhindrar jag att undersökningen skickas till samma respondent två gånger?

Om du har en lista med respondenter som du redan har skickat undersökningen till måste du kryssa i alternativet som heter Tillåt inte dubbletter. Om du inte markerar den här rutan kommer alla redan befintliga respondenter att läggas till i listan en andra gång.

När du har uppdaterat listan med de nya respondenterna klickar du på Lägg till. Du kommer nu att skickas tillbaka till utskickspanelen där du får en översikt över hur många svarande som redan har fått utskicket, samt hur många nya respondenter som lagts till.

Skrolla ner i utskickspanelen, dubbelkolla den schemalagda utskickstiden och klicka på knappen ”Uppdatera utskick”.

Viktigt: Systemet filtrerar automatiskt bort de respondenter som redan har fått ett utskick och skickar den bara till de nyligen tillagda respondenterna. Så om du har 100 respondenter som undersökningen redan har skickats till, och du lägger till fem nya e-postadresser och aktiverar, skickas undersökningen enbart till de fem respondenterna som du nyligen lagt till.