Netigate Success Center

Support

Exportera som Excel-format

Alla Netigate-användare har möjlighet att exportera rapporter till Excel-format. Den visar rapportdata i tre olika flikar och är känslig för filter, serier och layoutändringar, som att dölja eller ta bort frågepaneler.

Flikar

Titel
Visar rapportens titel tillsammans med dag och tidpunkt då exporteringen skapades. Den visar också antalet svar per serie.

Mini-rapport
Innehåller undersökningsinformation som svarsfrekvens, utskick etc. men inkluderar endast de parametrar som användaren har valt att visa i webbrapporten. Den visar också svarsfördelningen per fråga och serie i procentformat.

Data
Innehåller all rapportdata i både antal och procent. Det är känsligt för filter och layout-ändringar.

Excel-exporteringar har följande inställningar

Ett ark per fråga
I stället för att visa all rapportinformation i fliken DATA, delar Excel-exporteringen upp den i flera flikar. Var och en av flikarna täcker bara en fråga.

Inkludera fritextsvar
Denna inställning exporterar tillgängliga fritextsvar från rapporten. Tänk på att den är känslig för filter och inställningar.

Inkludera diagram
Om användaren aktiverar inställningen Ett ark per fråga lägger detta till diagram som visar svarsfördelningar i procent. Svaren läggs till i datafliken eller under fliken enskilda frågor.