Netigate Success Center

Support

Rapportinstallningar

Det finns ett antal inställningar som kan ändras i dina rapportinställningar. Dessa inställningar ändrar rapporten så att svar och frågor visas på olika sätt. De är uppdelade i två kategorier: Standardinställningar och Avancerade inställningar. För att komma åt dessa inställningar, klicka på INSTÄLLNINGAR i menyn till vänster.

De ändringar som görs under inställningar tillämpas på hela rapportversionen. Vissa inställningar kan dock åsidosättas av enskilda inställningar på grafer.

Obs! Inställningarna tillämpas på rapportversionens nivå och inte undersökningsnivån.

Om en rapport delas kommer alla ändringar som gjorts under inställningar att omedelbart tillämpas på den delade versionen.

Standardinställningar

Den här inställningen är alltid på som standard. Det innebär att din rapport sparas automatiskt efter varje ändring.

Du kan välja att inaktivera Autospara när du redigerar en rapport som du har delat med någon annan. Detta görs ibland eftersom alla sparade ändringar implementeras direkt och speglas i den delade rapporten som mottagaren har fått tillgång till.

När alternativet Autospara är inaktiverat måste du manuellt klicka på SPARA SOM för att lagra dina ändringar.

Mätenheter

Mätenheter bestämmer vilken typ av mätning som ska användas när du presenterar din data. Den här inställningen gäller både tabeller och diagram i den aktuella rapportversionen. Den är som standard inställd på nummer & procent.

Procent – Endast den procentuella andelen svar på varje frågealternativ presenteras i din rapport.
Antal – Endast antalet svar på varje fråga presenteras i din rapport.
Antal och procentandel – Både procent och siffror presenteras i din rapport.

Enskilda diagraminställningar för mätenheter åsidosätter de allmänna rapportinställningarna. Det betyder att du kan justera måttenheterna för specifika grafer samtidigt som de allmänna inställningarna tillämpas på resten av rapporten.

Visa sidnumrering

Denna inställning är aktiverad som standard. Det betyder att varje panel i din rapport visar tillhörande sidnummer och frågenummer.

Om du vill kan du inaktivera den här växlingsknappen när du delar rapporter så att de ser bättre ut och blir mindre röriga.

Visa serier med 0 svar

Om det finns serier som inte innehåller några svar avgör denna inställning om resultaten ska visas i rapporten eller inte. Inaktivera inställningen om du inte vill visa serien i rapporten. Det kommer också att hjälpa din rapport att se mindre rörig ut.

Visa data i diagram

Mätvärden visas inte i diagram som standard; du måste sväva över enskilda staplar för att se dem. Om du vill att mätvärden för dina frågor ska visas måste du aktivera Visa data i diagram. Oavsett om din data visas i procent, siffror eller både och så definieras mätvärdena av inställningarna du finner under Måttenheter.

Avancerade inställningar

Decimaler (procentenheter och andra värden)

Denna inställning gäller hela undersökningens diagram och tabeller. Den här inställningen återspeglas i PDF- och PowerPoint-exporteringar, men syns inte Excel-exporteringar. Du kan välja mellan 0 och 4 decimaler genom att använda pilarna eller skriva ett nummer (0-4).

Dölj bakgrundsvariabler med 0 svar

Det här alternativet är aktiverat som standard. Det gör att tomma delar med bakgrundsdata (t.ex. testdata) kommer att döljas från rapporten -vilket gör den mer följsam och tydlig. Inaktivera den här inställningen om du vill se information om bakgrundsvariabler som inte innehåller några svar.