Netigate Success Center

Support

Fullständig radering

Innehållsförteckning

  Vad är en fullständig radering?

  En fullständig radering är den striktaste regeln i inställningarna för datalagring.

  Om du aktiverar alternativet fullständig radering i ditt Netigate-konto eller i dina undersökningsinställningar så kommer en schemalagd radering att ske av all undersökningsdata. Detta innebär att dina undersökningar kommer att tas bort helt från Netigates servrar.

  Viktigt: När en undersökning har raderats är det omöjligt att återställa den. Detta är mycket viktigt att komma ihåg när man överväger att använda denna funktionalitet.

  Vi rekommenderar att du skapar en intern process för hantering av undersökningsdata för att undvika att du förlorar frågor, resultat eller rapporter som kan vara användbara i framtiden.

  Var skapar jag en fullständig radering?

  Observera att denna funktion endast är tillgänglig för kontoadministratörer. Det finns två olika platser där du kan ange ett datum för fullständig radering:

  • Undersökningsinställningar
  • Kontoinställningar

  Klicka här för att läsa mer.

  Vad blir raderat?

  En fullständig radering tar bort all data som är kopplad till undersökningen / undersökningarna.

  • Alla svar som finns kopplade till undersökningen kommer att raderas permanent.
  • Alla undersökningsrapporter som är kopplade till undersökningen kommer att raderas permanent.
  • Alla respondenter som är kopplade till undersökningen kommer att raderas permanent.
  • Alla frågor och utskick som är kopplade till undersökningen kommer att raderas permanent.
  • Alla översättningar kopplade till undersökningen kommer att raderas permanent.

  Här kan du läsa mer om skillnaderna mellan fullständig radering och delradering.

  När blir det raderat?

  Uppgifterna raderas under kvällen på det angivna datumet (efter kl. 20.00 CEST). Den specifika tiden beror på hur lång kön är.

  Exempel: Om du anger att datan ska raderas 4 år efter undersökningens slutdatum, och slutdatumet är den 31:a Maj 2018, kommer din undersökning att schemaläggas för fullständig radering den 31:a Maj 2022 (efter kl. 20.00 CEST).

  Frågor och svar

  När du utför en fullständig radering finns det ett antal saker att ta hänsyn till. Här är några exempel:

  Användning av undersökningsmallar

  Fråga: Jag har skapat och kopierat undersökningar i Netigate med syftet att använda dem som mallar vid ett senare tillfälle. Hur undviker jag att dessa raderas?

  Svar: Du måste ändra de individuella inställningarna för dessa undersökningar för att undvika att de raderas vid det angivna datumet i kontoinställningarna.

  För att göra detta måste du gå till Undersökningsinställningar och sen Övriga inställningar. Längst ner på sidan hittar du Inställningar för datalagring där du kan ange ett raderingsdatum längre fram i tiden.

  I det här fallet kommer undersökningen att schemaläggas för permanent borttagning efter kl. 20.00 (CEST) den 24 juli 2019.

  Jämförelse av undersökningsresultat / benchmarking

  Fråga: Jag utför olika undersökningar mellan olika år och jag vill jämföra resultaten från ett år till ett annat, med föregående års resultat som riktmärke. Vad ska jag göra om min data är planerad att raderas?

  Svar: Om dina tidigare undersökningar med bakgrundsdata planeras att tas bort blir det en utmaning eftersom du inte kommer att kunna återställa datan. Den möjlighet du har är att jämföra undersökningsresultaten på en övergripande nivå.

  Innan dina undersökningsresultat raderas måste du exportera all information till rådata för att senare kunna bygga om undersökningen i verktyget.

  Ta först bort alla personuppgifter från den exporterade filen så den är i enlighet med GDPR. För att importera data till Netigate-verktyget kan du använda funktionen som heter Importera undersökningsdata. Detta gör det möjligt för dig att skapa sammanslagningar och jämförelser i verktyget.

  Vad händer med mina pågående undersökningar?

  Fråga: Jag genomför en undersökning som förväntas pågå över en längre tidsperiod. Vad händer med min undersökning under denna tidsperiod?

  Svar: Det beror på vilka inställningar du har angett i ditt konto och i undersökningsinställningarna.

  Inget kommer att hända om du bara har angivit ett datum för fullständig radering i kontoinställningarna. En pågående undersökning påverkas inte av kontoinställningarna eftersom en fullständig radering endast utförs på undersökningar vars slutdatum har passerat.

  Om du däremot har ställt in ett datum för fullständig radering i undersökningsinställningarna kommer raderingen att ske oavsett om undersökningen är aktiv eller ej. Eventuell bakgrundsdata och svar som lämnats av respondenter fram tills det angivna datumet kommer att raderas.

  Om du har angivit ett värde för fullständig radering efter antal dagar:
  Om undersökningen har skickats via e-post eller som SMS, raderas svaren helt efter att antalet dagar som anges i undersökningsinställningarna har passerat. Detta beräknas som antal dagar från det att undersökningen skickades till respondenten.

  Om undersökningen har besvarats via en länk så beräknas fullständig radering efter antal dagar från det att respondenten har besvarat undersökningen.

  Respondentlistor och utskick

  Fråga: Jag har utskick och respondentlistor som jag har laddat upp till mina undersökningar. Vad kommer att hända med dessa?

  Svar: De kommer att raderas tillsammans med undersökningen.

  Om du har e-posttexter som du vill behålla finns det möjlighet att spara dessa som E-postmallar i kontoinställningarna. Denna funktion är endast tillgänglig för företagskunder.

  Tidsplan för radering

  Fråga: Vad händer om jag anger ett datum i undersökningsinställningarna som redan har passerat?

  Svar: Om du anger ett datum som redan har passerat kommer undersökningen att schemaläggas för radering vid första möjliga tillfälle. Om du t.ex. anger gårdagens eller dagens datum i rutan för fullständig radering kommer raderingen att schemaläggas till kl. 23:59 CEST. Ingenting kommer att raderas omedelbart.