Netigate Success Center

Support

Målvärde

Innehållsförteckning

  Med målvärde kan du sätta mål för olika typer av viktade frågor. Du kan sedan jämföra verklig prestanda mot dina uppsatta mål. I Netigate representeras målvärden i form av rader i de valda graferna. De visas också som ytterligare värden i delta-tabeller.

  Målvärden kan tillämpas på följande viktade frågor:

  • Matris
  • NPS
  • Radioknappar
  • Stjärnbetyg

  Ange målvärde

  För att lägga till ett eller flera målvärden, klicka på symbolen med tre prickar som visas i det övre högra hörnet av den viktade frågan och välj ange målvärde.

  Ett nytt fönster öppnas. Ange mål-modulen använder den skala som ursprungligen var inställd för den valda frågan. För att ställa in ett nytt mål, klicka på den gröna LÄGG TILL MÅL-knappen.

  Du uppmanas sedan att lägga till ett Målvärde och ett Målnamn. Antalet decimaler i rutan Målvärde är detsamma som det som angivits för hela rapporten. Detta kan ändras i Avancerade inställningar i menyn till vänster. Använd en punkt eller decimal för att ange decimalen – använd inte ett kommatecken.

  Vi rekommenderar att du ger ditt mål ett namn som förmedlar målet eller dina förväntningar.

  Klicka på AVBRYT om du vill avbryta utan att spara måländringarna. Klicka på SPARA om du är nöjd med de mål du har angett.

  Målvärden visas alltid i tabeller tillsammans med delta – vilket indikerar en positiv eller negativ skillnad från medelvärdet.

  Redigera eller ta bort målvärden

  När målvärdet har lagts till för frågan kan du ändra, redigera eller ta bort målvärdet när som helst. För att göra detta, klicka på menyn med de tre prickarna i det övre högra hörnet av den viktade frågan och välj Redigera Målvärde.

  Modalen för målvärdet öppnas och du kommer att kunna göra ändringar.

  Du kan alltid ta bort ett eller flera mål genom att klicka på ⊖-symbolen eller genom att klicka på TA BORT ALLA-knappen.

  Exporteringar

  Du kan exportera dina målvärden som en pdf. Målvärdena kommer att se likadana ut som i webbversionen av rapporten.

  Observera att om målvärdena ställs in med en viktmatris med ett flertal serier så kommer grafen att innehålla en rad (eller flera rader), men tabellen kommer inte att visa målvärdena. Detta beror på att målvärden anges i popup-tabellerna för enskilda celler. Se exemplet för viktad seriematris nedan.

  Observera att om du valt att inkludera målvärden så kommer de inte att återspeglas i grafer i en Excel-exportering. Diagram i Excel visar procentsatser i motsats till genomsnittliga värden.

  PowerPoint

  Målvärden kan för närvarande inte exporteras till PowerPoint-format.

  RAW

  Målvärden ingår inte i RAW-exporteringar.

  Delad rapport

  Om du lägger till målvärden i en rapport och sedan väljer att dela den, så kommer målvärdena att visas i den delade versionen och kommer att vara synliga för rapportmottagaren.

  Om du tillåter exportering av den delade rapporten som en Excel, så följer målvärdena från den delade rapporten med i Excel-exporteringen.

  Exempel på målvärden som tillämpas på olika frågetyper

  I en viktad radioknappsfråga som inte har några serier återspeglas endast målvärdena i tabellen. Raden läggs inte till i diagrammet eftersom den visar antalet svar per svarsalternativ i motsats till medelvärden.

  Men om den här frågetypen har två eller fler serier, återspeglas målvärdena både i tabellen och i grafen. Diagram för viktade frågor med serier visar genomsnittligt värde per serie och kan därför återspegla målvärden.

  För NPS-frågor återspeglas målvärden endast i tabeller.

  För viktad matris utan serie återspeglas målvärden i både tabellen och i diagrammet.

  För en viktad matris med två eller fler serier visas målvärden i diagrammet och i popup-tabellen som visas när du klickar på den enskilda cellen.