Netigate Success Center

Support

SMS-utskick

Innehållsförteckning

  När ska jag använda SMS-utskick?

  När du har en lista med respondenter som du vill nå via telefon rekommenderar vi att du väljer att skicka undersökningen via SMS. Det är enkelt att skapa ett SMS-utskick och du kan skicka automatiska påminnelser till de som ännu inte har besvarat undersökningen.

  Viktigt: Det tillkommer extra avgifter för SMS-utskick.

  Hur skapar jag ett SMS-utskick?

  Vi har beskrivit hur du går till väga när du vill skicka din undersökning. Låt oss nu gå djupare in på hur du distribuerar din undersökning via SMS.

  SMS-panelen liknar panelen du använder för att göra utskick via e-post, förutom att vi här arbetar med nummer istället för e-postadresser.

  Redigera namnet på SMS-utskicket

  Genom att klicka på rubriktexten ”SMS-utskick” kan du redigera namnet på utskicket du arbetar med. Detta kommer att vara användbart om du arbetar med flera utskick från samma undersökning. Vi rekommenderar dig att ändra namnet på dem till något som är lätt att identifiera. Det är inte ett måste, men navigeringen blir mycket enklare om det finns ett datum eller specifikt namn tilldelat varje utskick.

  Respondenter

  Det första delen i panelen för utskick är där du lägger till information om dina respondenter. Genom att klicka på rullgardinsmenyn kan du välja att lägga till från fil, lägga till manuellt eller lägga till från respondentlistan.

  Lägg till från fil: Du kan ladda upp en Excel-fil med e-postadresser som du vill skicka undersökningen till. I den här listan kan du inkludera information om dina respondenter. Denna information kallas också bakgrundsdata. Du kan läsa mer om hur du utformar filen och säkerställer en lyckad uppladdning här.

  Lägg till manuellt: Med det här alternativet kan du enkelt kopiera och klistra in e-postadresser från en annan källa, till exempel Excel. E-postadresserna måste separeras med endast ett mellanslag.

  Lägg till från respondentlistan: Här kan du välja en redan existerande respondentlista som du har laddat upp och sparat till ditt konto.

  Viktigt: Du måste lägga till alla telefonnummer med landskod och utan specialtecken eller mellanslag. Rätt format på telefonnummer är följande exempel: 46731234567.

  Du kommer att se hur många telefonnummer du har lagt till i fältet som heter ”tillagda respondenter ”. Om du redan har lagt till ett eller flera telefonnummer i din e-postlista kan du hantera dessa genom att klicka på pennikonen. Här kan du till exempel ta bort tillagda telefonnummer från utskicket eller redigera information som är associerad med telefonnummer.

  SMS-avsändare

  Här kan du att anpassa ditt utskick. Börja med att lägga till vem och / eller vart undersökningen ska skickas från.  Respondenten kommer att se avsändarnamnet tillsammans med SMS-texten. Det finns vissa namnbegränsningar på grund av telefonrestriktioner och villkor.

  • Specialtecken kan inte användas här.
  • Använd endast bokstäver (A-Z) och siffror (0-9).
  • Mellanslag kan heller inte användas här.
  • Avsändarens namn kan innehålla högst 11 bokstäver eller 15 siffror.

  Skriv meddelande

  Här kommer du att se en textruta där du anger din SMS-text. Denna text är vad respondenterna kommer att se i sms:et. Vi rekommenderar att du använder en kort hälsning och sen en länk till undersökningen.

  Läs några av våra tips om vad du bör inkludera i texten här.

  Viktigt: För att visa länken till undersökningen måste du inkludera [[LINK]] någonstans inne i textrutan. Om du tar bort länken från texten har du möjlighet att lägga till den igen genom att klicka på länkikonen längst upp i textrutan.

  Du får använda upp till 160 tecken i SMS-texten. Detta beror på ett officiellt SMS-protokoll som begränsar antalet byte som kan skickas inom ett SMS.

  När du är nöjd med ditt meddelande kan du skicka ett testmeddelande till dig själv eller en kollega för att se hur det ser ut.

  Lägg till en påminnelse

  Längst ned på sidan anger du datum för ert utskick. Alltså det datum och vilken tidpunkt på dagen utskicket ska göras. Du kan även skapa eventuella påminnelser (du kan lägga till flera påminnelser i förväg om du önskar).

  När du har klickat på Lägg till påminnelse kan du bestämma tid för utskicket och även redigera SMS-texten. Det gör du genom att klicka på knappen Edit SMS. Du kan även bestämma vem som ska få påminnelsen genom att ändra detta i rullgardinsmenyn Skicka till.

  I distributions-vyn kan du se dina SMS-utskick och påminnelser. Klickar du på en av dina påminnelser kommer du till original-utskicket. SMS-påminnelser är endast tillgängligt i redigeringsläget av original-utskicket.

  Klicka på Fortsätt för att spara och gå vidare till fliken Respondenter.

  Hur beställer jag utskicket?

  Under fliken Beställ aktiverar du alla telefonnummer som du har lagt till i ditt utskick. Utskicket genomförs först vid det angivna datumet i schemaläggningen. Om det angivna datumet redan har passerat så görs utskicket inom 5–10 minuter.

  Innan du beställer ditt utskick kan du granska datumet för påminnelser, liksom antalet mottagare. När du klickar på Beställ kommer du att bli ombedd att aktivera undersökningen direkt (om inte undersökningen redan är aktiv).

  Viktigt: Innan några SMS-meddelanden kan skickas måste undersökningen aktiveras.

  När du har beställt utskicket kommer du att vidarebefordras tillbaka till Distribution. En grön symbol betyder att utskicket har beställts.

  Viktigt: Om det finns några varnings- eller informationsikoner under fliken Beställ kan det hända att information saknas. Du kan sväva musen över dessa ikoner för att se ytterligare information.

  När du har beställt ditt utskick kommer du att omdirigeras till en översiktssida. Där kan du se en lista med alla utskick som du har gjort tidigare, inklusive den senaste.