Netigate Success Center

Support

Lägg till drop-off-analys

I undersökningens informationsöversikt kan du se att vissa av svarsuppsättningarna är kategoriserade som bortfall. Med drop-off-analys kan du ta reda på var i undersökningen respondenterna bestämde sig för att sluta svara och hoppa av. Denna information kan vara användbar för pågående eller långvariga undersökningar, eftersom den låter dig ta itu med eventuella problem som gör att respondenterna inte slutför undersökningen.

Lägg till en drop-off-panel

För att analysera antalet avhopp måste du lägga till en drop-off-panel i din undersökning. Den illustrerar respondenternas resa genom frågeformuläret, sida för sida.

  1. Klicka på Vänster-menyn> Frågeöversikt> Lägg till för att lägga till en drop-off-panel längst ner i din rapport.
    Du kan dra och flytta panelen när den lagts till
    eller klicka på en + symbol mellan de paneler där du vill placera panelen.
  2. Ett Lägg till en ny panel-fönster öppnas då.
  3. Välj fliken Mätvärden.
  4. Välj rutan Drop-off-analys.
  5. Klicka på Lägg till.
  6. En panel för Drop-off-analys kommer att läggas till i rapporten.

Varje panel för bortfall börjar med det totala antalet respondenter som har gått in i undersökningen genom att klicka på enkätlänken. Alla ytterligare beräkningar i kolumnen DROP-OFFS görs baserat på detta värde.

DROP-OFF-kolumnen är färgkodad vilket hjälper dig att analysera data snabbare.

Den här kolumnen visar alltid hur många respondenter som inte gick vidare från denna sida. Procentenheten av alla som deltog i undersökningen hittar du inom parentes.

Kolumnen Använd Enhet kan också vara till hjälp vid analys av bortfall. Vissa frågetyper kan vara svårare att besvara på vissa enheter, och det kan vara en bidragande faktor till svarsbortfall.

Bra att veta

Avhoppsgraden för varje sida anger hur många respondenter som slutfört sidan men som sedan inte fortsatt. För att minska andelen bortfall kan du testa att förbättra nästkommande sidor eller länkade sidor. Observera att sidorna kanske inte följer ett mönster om ”hopplogik” har använts i undersökningen. Bortfallsstatistik visas på sidnivå, så om du har mer än en fråga på en sida blir det svårt att räkna ut vad som är huvudorsaken till avhoppen. Om din undersökning innehåller frågor som styrs av bakgrundsdata, registreras dessa automatiskt som ”besvarade” när en respondent klickar på enkätlänken.
Om sidan saknar en titel kommer den att kallas ”Namnlös sida” i drop-off-tabellen över sidans statistik.
Panelen för bortfallsanalys är inte känslig för filter, den kommer alltid att inkludera alla respondenter som svarade på undersökningen.
Panelen för bortfall kan för närvarande inte exporteras till något annat format än PDF.