Netigate Success Center

Support

Anonyma resultat

Genom att välja den anonyma inställningen kan du anonymisera fritextsvaren när du delar – om de inte redan var anonyma i den ursprungliga undersökningen. Den här inställningen är endast relevant för enkäter som innehåller fritextsvar.

Hur anonymiserar man fritextsvar?

För att anonymisera eventuella fritextsvar i din rapport klicka på DELA> Inställningsikonen ⚙> Anonym (växlingsknappen på). Detta kommer att ha följande inverkan på din delade rapport:

Tidsstämpeln och respondentkolumnerna tas bort från fritext-tabellen som visas när du klickar på SVAR ovanför ett ordmoln. Endast själva svaren kvarstår. Om mottagaren exporterar rapporten till ett Excel eller PowerPoint-format (om detta har tillåtits i exportinställningarna) kommer de att kunna se svaren men utan ytterligare information om själva respondenterna.