Netigate Success Center

Support

Användaradministration

Innehållsförteckning

  Som administratör kan du lägga till nya användare och användargrupper i ditt Netigate-konto. Du kan även förhandsgranska, kontakta och redigera befintliga användare. Denna artikel ger dig en överblick av de alternativ du har för att skapa och hantera befintliga användare och grupper.

  Skapa en ny användare

  Gå till Kontoinställningar och klicka sen på Användaradministration.

  För att skapa en ny användare klickar du på knappen +Ny användare. Du får nu upp en meny för att skapa en ny användare:

  När du skapar en ny användare kommer du att se följande formulär:

  E-postadress: Ange en e-postadress till den nya användaren. Detta fungerar även som dennes användarnamn.

  Lösenord: Detta är lösenordet till din nya användare.

  Namn: Skriv in namnet på personen som inloggningen gäller.

  Giltig till: Ange ett datum som inloggningen ska vara giltig till och med. Efter utsatt datum kommer användaren inte längre kunna logga in.

  Språk: Här kan du välja vilket språk du vill ska vara kopplat till inloggningen (gäller för användargränssnittet).

  Korstabuleringsgräns: För att skydda enskilda respondenter kan en gräns för nedbrutet resultat anges. Siffran anger hur liten grupp respondenter som ett filtrerat resultat minimum får resultera i. Om en nedbrytning eller filtrering leder till ett färre antal respondenter så stoppas körningen. Om en korstabuleringsgräns är satt kan inte heller enskilda svar granskas och rapporter med enskilda svar eller rådata blockeras.

  Anonymt resultat: Om denna ruta är ikryssad kommer användaren inte se vilka respondenter som har besvarat sina undersökningar. Alla resultat kommer att vara anonyma.

  Klicka på Skapa för att spara den nya användaren.

  Hantera befintliga användare

  För att redigera en eller flera användare markerar du den lilla kryssrutan till vänster om användarnamnet.

  Ta bort: Tar bort alla markerade användare från systemet. Användaren kan inte längre logga in.

  Inaktivera: Inaktiverar markerade användare så att de inte längre har tillgång till kontot.

  Uppdatera: Uppdaterar Giltigt till för markerade användare.

  Skicka uppgifter: Skickar ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk eller information om hur man ställer in ett nytt lösenord.

  Gruppadministration

  I gruppadministrationen kan du tilldela behörigheter till användargrupper istället för att göra det på en individuell nivå.

  Alla Netigate-konton har tre kategorier som standard: Admin, Systemanvändare och Standardanvändare. Företag med vissa licenser kan skapa ytterligare användargrupper.

  Lägg till grupp: Klicka på Lägg till grupp för att skapa en ny grupp. Du kommer nu få ange ett gruppnamn.

  Tilldela rättigheter

  För att ge användare tillgång till de olika områdena i ert konto måste du ange rättigheter för den specifika inloggningen. Om inga rättigheter anges kommer användaren inte se några undersökningar när verktyget öppnas.

  Det finns två olika tillvägagångssätt för att tilldela rättigheter: Du kan antingen skapa användarrättigheter eller lägga till användaren i en grupp och ställa in grupprättigheter.

  Användarrättigheter

  För att ändra rättigheter för en enskild användare måste du först klicka på användarens namn eller e-postadress i listan för Användaradministration. I det nya fönstret kan du först redigera användaruppgifter och om du klickar på Rättigheter kan du skräddarsy användarens behörighet.

  I det här fönstret kommer du att presenteras med alla mappar, kategorier och undersökningar som för närvarande finns tillgängliga i ert konto. Till höger finns en lista med de rättigheter du kan välja. Klicka på en mapp för att expandera den och se alla undersökningar. Då får du möjlighet att tilldela rättigheter till en enskild undersökning snarare än en hel mapp.

  Ingen: Det här alternativet innebär att användaren inte har tillgång denna mapp / undersökning.

  Läs: Det här alternativet innebär att användaren bara kan se resultat och exportera rapporter för denna mapp / undersökning. Användaren kommer inte kunna komma åt redigeringsläget för att göra några ändringar eller utskick.

  Skriv: Det här alternativet innebär att användaren kan redigera underökningar, skapa utskick, se resultat och exportera rapporter.

  Radera: Ger användaren rättighet att ta bort undersökningar från Pågående och lägga dem i papperskorgen.

  Anon: Användaren ser alla resultatet som anonyma. Om det här alternativet är markerat kan användaren inte se vilka respondenter som har besvarat sina undersökningar.

  Ägare: Ställer in användaren som ägare av den specifika undersökningsmappen. Vi rekommenderar att en ägare ska vara en kontoadministratör.

  Begränsning: I den här rutan kan du skriva in ett nummer för att ange en filtergräns. Detta begränsar användaren från att filtrera, exportera och läsa svarsalternativ med färre svar än den angivna gränsen.

  Du kan även kombinera användarrättigheter med grupprättigheter om du till exempel vill att en användare ska ha tillgång till en viss grupp men ta bort rättigheter för en specifik undersökning.

  Viktigt: Användarrättigheter som lagts till prioriteras alltid över grupprättigheter.

  Grupprättigheter

  För att ge behörighet till användare på gruppnivå måste du först klicka på namnet i listan för Gruppadministration. Under fliken Medlemmar kan du lägga till och ta bort användare från gruppen genom att klicka på användarnamnet och sedan antingen på Lägg till eller Ta bort.

  Klicka på fliken Rättigheter för att ändra gruppens behörighet.

  I det här fönstret kommer du att presenteras med alla mappar, kategorier och undersökningar som för närvarande finns tillgängliga i ert konto. Till höger finns en lista med de rättigheter du kan välja. Klicka på en mapp för att expandera den och se alla undersökningar. Då får du möjlighet att tilldela rättigheter till en enskild undersökning snarare än en hel mapp.

  Ingen: Det här alternativet innebär att gruppen inte har tillgång till denna mapp / undersökning.

  Läs: Det här alternativet innebär att gruppen bara kan se resultat och exportera rapporter för denna mapp / undersökning. Användargruppen kommer inte kunna komma åt redigeringsläget för att göra några ändringar eller utskick.

  Skriv: Det här alternativet innebär att gruppen kan redigera underökningar, skapa utskick, se resultat och exportera rapporter.

  Radera: Ger gruppen rättighet att ta bort undersökningar från Pågående och lägga dem i papperskorgen.

  Anon: Gruppen ser alla resultatet som anonyma. Om det här alternativet är markerat kan användargruppen inte se vilka respondenter som har besvarat sina undersökningar.

  Ägare: Ställer in gruppen som ägare av den specifika undersökningsmappen. Vi rekommenderar att en ägare ska vara en kontoadministratör.

  Begränsning: I den här rutan kan du skriva in ett nummer för att ange en filtergräns. Detta begränsar gruppen från att filtrera, exportera och läsa resultat med färre svar än den angivna gränsen.

  Användartyper

  I Netigate finns det två typer av användare: administratörer och icke-administratörer. Dessa två användartyper är de grundläggande inställningarna i varje Netigate-konto, men du kan även begränsa användare på en mer individuell nivå via begränsningsinställningarna läs och redigera. Dessa begränsningar kan användas för att bestämma vad varje användare ska kunna se och redigera när de är inuti verktyget.

  Administratörer

  Administratörer har tillgång till allt i Netigate-kontot. Administratörer kan ändra kontoinställningar som påverkar alla användare och deras villkor. Att hantera användare och deras behörigheter är en av huvuduppgifterna för en Netigate-administratör. En administratör är också ansvarig för underkonton om du väljer att arbeta i en kontohierarki. Genom att använda en kontohierarki kan ni dela inställningar mellan konton som hanteras från ett administratörskonto. Ett Netigate-konto kan ha en eller flera administratörer, beroende på vilken inställning ni har valt.

  Icke-administratörer

  En Netigate-användare utan administratörsrättigheter kan aldrig komma åt några kontoinställningar. Icke-administratörer delas in i två grupper i Netigate-kontot: Systemanvändare och Standardanvändare.

  Systemanvändare: En systemanvändare kan läsa, redigera, analysera och radera undersökningar. De kan arbeta fritt i plattformen utan några undersökningsbegränsningar.

  Standardanvändare: En standardanvändare har begränsad behörighet. Det kan exempelvis vara tillgång till specifika undersökningsmappar eller vissa undersökningar i kontot. Det går även att ställa in ifall användaren ska kunna se undersökningsresultat (läs-inställningen) men inte ha möjlighet att göra några ändringar (redigera-inställningen). Alla användarbehörigheter ställs in av en administratör på sidan för användaradministration.