Netigate Success Center

Support

Anpassade Index

Vad är anpassade index?

I Netigate kan du för närvarande välja mellan Nöjd Medarbetar Index (NMI) och Nöjd Kund Index (NKI). Indexet är ett tal mellan 0 och 100 som har en viss formel kopplad till sig.

Detta är formeln:

((((a + b + c) / X) -Z) / Y) * 100 = NMI / NKI

a + b + c: representerar frågorna. Minimum är två, Maxtaket är obegränsat
X: antalet frågor som valts för indexet
Y: skalan för svaret – 1 (Exempel: Om svarskalan är 5 stjärnor, Y = 5-1 = 4)
Z: det lägsta värdet i frågeskalan

Hur lägger jag till anpassade index?

Titta på en kort inspelning om hur du lägger till ett anpassat index:

Så här gör du för att lägga till anpassade index i din rapport: lägg till en ny panel genom att klicka på det lilla plustecknet mellan rapportpaneler. Ett fönster dyker upp där du kan välja mellan metrik och fråga. Välj metrik. I följande fönster kan du välja mellan olika alternativ. Välj Anpassade index och klicka på Infoga för att fortsätta. Du kommer nu att se fönstret där du kan ställa in ditt index. Välj det index du vill lägga till från menyn.

Nu väljer du frågor till ditt index. Klicka i rutan Välj frågor till ditt index. Välj de frågor du vill inkludera i listrutan.

Observera att du bara kan välja viktade frågor. Om du vill inkludera frågor som ännu inte har viktats kan du ändra deras inställningar i efterhand. Du kan också bara inkludera frågor av samma skala. Tänk på detta när du skapar ditt index. När du väl har valt den första frågan blir alla frågor med en annan skala nedtonade och du kan inte välja dem.

Du kan också ändra namnet på indexet och/eller lägga till en beskrivning om du föredrar att använda ett namn som är mer beskrivande för de personer som tittar på rapporten. Det kan vara särskilt användbart när du vill dela rapporten med andra. När du är klar med alla inställningar du vill inkludera klickar du på Spara.

Ditt index kommer nu att synas som en ny panel i din rapport.