Netigate Success Center

Support

Filtrera svar

Att applicera filter på rapporten är användbart när du behöver se resultatet för en viss grupp eller kategori av dina respondenter. Filtrering av svaren kan göras utifrån en bakgrundsdatafråga eller en fråga som besvarats i undersökningen.

Hur filtrerar jag mitt resultat på svaren från undersökningen?

För att kunna filtrera resultatet behöver du frågan att inkludera alla typer av fördefinierade svarsalternativ (Radioknappar, Dropdown-meny, Kryssruta eller Matris) eller, om du filtrerar på bakgrundsdata, importeras en Ordinal bakgrundsdata-kolumn till ditt frågeformulär.

För att filtrera på en fråga, välj svarsalternativet du vill filtrerar på. Klicka sedan på antalet svar som frågan fått. Notera att du kan klicka här även om antalet svar är 0. klicka på INKLUDERA i pop-up fönstret som kommer upp.

Detta kommer generar en rapport som endast innehåller de svar kopplade till svarsalternativen som har inkluderats. Det är möjligt att inkludera eller exkludera fler alternativ om du vill.

I exemplet ovan, kommer alla svar från kunder som har Emmy som deras Account Manager att synas. Som du kan se kan du också välja att EXKLUDERA svar från respondenter som har svarat med ett specifikt svarsalternativ (eller har specifik bakgrundsdata bifogat). Du kommer nu kunna ta en närmre titt på dessa svar eller jämföra dem genom att lägga till en ny serie.

Alternativen INKLUDERA och EXKLUDERA

När du har klickat på att filtrera en grupp svar får du två alternativ; INKLUDERA eller EXKLUDERA. Det alternativ du väljer bestämmer vad du kommer se i din rapport.

INKLUDERA: När du väljer INKLUDERA kommer svaren som är kopplade till det specifika svaret att vara en del av rapporten som du ser på skärmen. Om bara ett alternativ är inkluderat, kommer alla andra alternativ att vara noll och svaren kommer inte visas i rapporten. Med andra ord kommer du bara se rapporten för det specifika alternativet du valt. I det här exemplet valde vi att inkludera Sales, vilket innebär att alla andra avdelningar har uteslutits från rapporten.

EXKLUDERA: När du väljer EXKLUDERA kommer svaren kopplade till det specifika alternativet uteslutas från rapporten. När ett alternativ har uteslutits visas det alternativet som om det innehåller noll svar, och svaren kopplade till frågan kommer döljas från din rapport.