Netigate Success Center

Support

Filtrere svar

Filtrering av undersøkelsessvar er nyttig når du trenger å se resultatet for en bestemt gruppe eller kategori av respondentene dine. Filtrering av undersøkelsessvar kan også gjøres basert på et bakgrunnsdataspørsmål, eller ett av spørsmålene i undersøkelsen.

Hvordan filtrerer jeg resultatet mitt på svarene fra undersøkelsen?

For å kunne filtrere resultatet trenger du spørsmålet for å inkludere alle typer forhåndsdefinerte svaralternativer (dvs. radioknapp, nedtrekksmeny, kryssruter eller matrise). Alternativt, dersom du filtrerer på bakgrunnsdata, vil en Ordinal bakgrunnsdatakolonne importeres til spørreskjemaet ditt.

For å filtrere på et spørsmål, velg svaralternativet du vil filtrere på, og klikk deretter på antall svar det har mottatt. Vær oppmerksom på at du kan klikke her selv om antallet svar er 0. Klikk på INKLUDERE i popup -vinduet som vises.

Dette vil generere en rapport som inneholder kun de svarene som er koblet til svaralternativene som er inkludert. Det er mulig å inkludere og/eller ekskludere flere alternativer om nødvendig.

I eksempelet ovenfor, vil alle svar fra ansatte i salgsavdelingen i Office 1 være synlig. Som du kan se, kan du også velge å EKSKLUDERE svar fra respondenter som har svart med et bestemt svaralternativ (eller har spesielle bakgrunnsdata vedlagt). Du vil nå kunne se nærmere på disse svarene, eller sammenligne dem, ved å legge til en ny serie.

Alternativene INKLUDERE og EKSKLUDERE

Når du har klikket på å filtrere en gruppe svar, får du to alternativer: INKLUDERE eller EKSKLUDERE. Alternativet du velger, avgjør hva du vil se i rapporten.

INKLUDERE: INKLUDERT: Når du velger å INKLUDERE et alternativ, vil svarene knyttet til det spesifikke svaralternativet være en del av rapporten du vil se på skjermen. Hvis bare ett alternativ er inkludert, vil alle andre alternativer være null og svarene vil ikke bli vist i rapporten. Med andre ord vil du bare se rapporten for det spesifikke alternativet du har valgt. Hvis du for eksempel velger å inkludere salgsavdelingen i en rapport, blir alle andre avdelinger ekskludert fra rapporten.

EKSKLUDERE: Når du velger å EKSKLUDERE, vil ikke svarene knyttet til det spesifikke alternativet være en del av rapporten. Når et alternativ er ekskludert, vil det alternativet vises som om det inneholder null svar, og svarene som er koblet til det, vil bli skjult fra rapporten din.