Netigate Success Center

Support

Distribusjon

Innholdsfortegnelse

  Når du er ferdig med å opprette en undersøkelse, er det neste naturlige trinnet å publisere undersøkelsen og sette opp en distribusjon for å samle inn svar. På distribusjonssiden kan du opprette utsendelser for å distribuere undersøkelsen til respondentene dine. Du kan også se eksisterende utsendelser her.

  Se en kort video (engelsk):

  Hvor finner jeg Distribusjon?

  For å få tilgang til distribusjonsmenyen for undersøkelsen er det to alternativer:

  1. På startsiden og i fanen Alle Undersøkelser kan du få tilgang til distribusjon ved å klikke på papirfly ikonet til høyre i undersøkelsens navn.

  2. Du kan også få tilgang til distribusjonen fra redigeringsmodus av undersøkelsen. Herfra går du til siden Distribusjon som er tilgjengelig i den øverste menyen på skjermen.

  Hva kan jeg gjøre i Distribusjon?

  Distribusjonsmenyen viser de ulike metodene som er tilgjengelige for utsendelse av undersøkelsen. De vanligste metodene å sende ut undersøkelsen via er E-post eller å opprette en Generell Link som kan publiseres på nettsiden din eller i sosiale medier. Du kan kombinere flere utsendelser for undersøkelsen din, for eksempel distribusjon via e-post, lenke og SMS hvis du ønsker det. Resultatene registreres i samme rapport, uavhengig av hvilke av disse distribusjonsmetodene du bruker. Du trenger ikke å opprette ulike undersøkelser for å nå respondenter gjennom ulike kanaler.

  Første gang du går inn på distribusjonssiden, vil du bare bli presentert med de forskjellige alternativene for distrubisjon, da du ikke har opprettet noen e-post eller koblinger til undersøkelsen ennå.

  Øverst til høyre er det mulighet for å bruke en testlenke på undersøkelsen til å gjennomgå og teste undersøkelsen, uten å registrere noen svar på den.

  Ulike distribusjonskanaler

  E-post utsendelse: Når du har en liste over respondenter du vil nå, anbefaler vi at du velger å sende undersøkelsen via e-post. Det er enkelt å sette opp og perfekt for å sende automatiske påminnelser til respondenter som ennå ikke har besvart undersøkelsen. Du kan lese mer om det her.

  SMS utsendelse: Når du har en liste over respondenter du vil nå via telefon, anbefaler vi at du sender undersøkelsen via en SMS-utsending. Det er enkelt å sette opp og perfekt for å sende automatiske påminnelser til personer som ennå ikke har besvart undersøkelsen. Du kan lese mer om det her.

  Generell Lenke: Dette alternativet kan brukes når du vil dele undersøkelsen mer generelt. For eksempel, enhver situasjon der du ikke nødvendigvis kjenner potensielle respondenters e-postadresser eller telefonnumre, kan koblingen brukes til å publisere undersøkelsen i et miljø der den kan nås av en passende målgruppe, for eksempel på nettstedet ditt eller via sosiale medier. Du kan lese mer her.

  Innloggingslister: Hvis du ikke har tilgang til respondentens individuelle e-postadresser eller mobilnumre, vil pålogginger ha mange av de samme fordelene som e-post- eller SMS-undersøkelser. Pålogginger vil gi et brukernavn, passord og undersøkelses-ID som gjør det mulig for dem å svare på undersøkelsen. Du vil også få individuelle lenker for hver av respondentene hvis du trenger å legge inn data i undersøkelsen fra papirundersøkelsen for eksempel. Du kan lese mer her.

  Nettstedsundersøkelse: Dette er nyttig for når du har ett bestemt spørsmål som du vil bygge inn i en e-post eller på en nettside. For at innebyggingsspørsmålsfunksjonaliteten skal fungere trenger du et alternativknappspørsmål (for eksempel et NPS-spørsmål), og for at spørsmålet skal være kompatibelt, må det være bilder knyttet til svaralternativene. Du trenger bilder for at alle e-postklienter skal kunne vise spørsmålet på riktig måte. Du kan lese mer her.

  Hva blir det neste?

  Når du har fullført opprettelsen av utsendelser, koblinger og påminnelser, blir du omdirigert til oversiktssiden. Nå kan du se en liste over alle dine utsendinger. Her finner du også all tilleggsinformasjon om utsendingen din, for eksempel utsendingstype, dato og klokkeslett, undersøkelsesnavn samt hvor mange respondenter utsendingen går ut til, samt status. Les mer om utsendingspanelet her.