Netigate Success Center

Support

Distribusjons innstillinger

Når du er inne i undersøkelsen, vil du alltid ha tilgang til Distribusjons innstillinger fra menylinjen under toppmenyen. Design maler og Språkinnstillinger er også tilgjengelig der.

I Innstillinger vil du ha tilgang til mye nyttig informasjon om undersøkelsen din. Denne informasjonen er delt inn i seks deler: Innstillinger for undersøkelsen, Distribusjons,  Varslingsinnstillinger,  Insentiver, Oppbevaring av undersøkelsen og Quiz-innstillinger.

distribusjons innstillinger

I distribusjonsinnstillingene har du følgende alternativer:

Tilfeldig rekkefølge: Randomiser spørsmål i denne undersøkelsen.

Visningsmodus for sider: Vis spørsmålene på én eller flere sider.

Rediger tekst start- og slutt knapp: Gir deg muligheten til å endre teksten i Start og Slutt-knappen i respondentvisningen for evalueringen.

Skjul tilbake-knapp: Gir deg muligheten til å fjerne tilbakeknappen i undersøkelsen.

Vis sidetall: Velg om dynamiske spørsmålsnumre skal vises for respondentene eller ikke.

Aktiver WCAG-modus: Aktiverer en tilgjengelig modus for respondenter (høyere kontrast, skjermleser og tastaturstøtte). Les mer om WCAG her.

Vis verdi i fremdriftslinje: Legger til en prosentandel i fremdriftslinjen øverst i undersøkelsen i respondentvisning, og viser hvor langt respondenten har kommet frem i undersøkelsen.

.