Netigate Success Center

Support

Aktivere undersøkelsen

Mens du tester undersøkelsen din, må du også aktivere undersøkelsen for at lenker eller pålogginger skal fungere. Noen typer logikk krever også at du aktiverer undersøkelsen for at de skal tre i kraft.

Hvordan aktivere undersøkelsen min?

Aktiveringsbryteren er tilgjengelig i Distribusjon. Hvis du ikke har valgt noen utsendelses-metoder ennå, er den plassert her:

aktivere undersøkelsen ikke aktiv

Hvis du har valgt utsendelses-metoder, er det plassert her:

aktivere undersøkelsen aktiv

Hvordan vet jeg at undersøkelsen er aktiv?

Når du klikker på aktiveringsknappen, bør bryteren endre farge til grønn i stedet for grå. Denne veksleknappen er alltid tilgjengelig øverst i distribusjonspanelet som vist ovenfor.