Netigate Success Center

Support

Insentiver

Når du er inne i undersøkelsen, vil du alltid ha tilgang til innstillinger for insentiver fra menylinjen under toppmenyen. Design maler og Språkinnstillinger er også tilgjengelig der.

innstillinger

I Innstillinger vil du ha tilgang til mye nyttig informasjon om undersøkelsen din. Denne informasjonen er delt inn i seks deler: Innstillinger for undersøkelsen, Distribusjons,  Varslingsinnstillinger,  Insentiver, Oppbevaring av undersøkelsen og Quiz-innstillinger.

insentiver

I innstillingene for undersøkelsen har du følgende alternativer:

Insentiv (Velg): Alle tilgjengelige insentivtyper vises i denne nedtrekksmenyen. Hvis menyen er tom, har du ingen insentivkoder knyttet til kontoen din.

Insentiv (antall): Se hvor mange individuelle insentivkoder som er lagt til i denne spesifikke undersøkelsen. Du kan også legge til flere eller fjerne koder fra undersøkelsen via denne tekstboksen.

Gjenværende insentiver i denne kontoen: Viser antall individuelle insentivkoder som er tilgjengelige i Netigate-kontoen din.

Brukte insentiver i denne undersøkelsen: Viser hvor mange individuelle insentivkoder som er brukt i denne spesifikke undersøkelsen.

Legg til insentiver i undersøkelsen for å belønne respondentene ved fullføring. Hvis du vil vite mer, kan du kontakte med din Customer Success Manager i Netigate.