Netigate Success Center

Support

Svarteliste

Svarteliste er en funksjon som brukes til å filtrere ut ord som ikke skal brukes av tekstanalysemodulen i undersøkelsens rapport. Et ord som er svartelistet, vises aldri i de automatisk genererte ordskyene.

svarteliste

Hvordan tilpasser jeg min svarteliste?

Hvis du vil legge til ord i svartelisten for kontoen, må du starte med å velge hvilket språk ordet tilhører, ved å velge språket i den første nedtrekksmenyen. Når språket er valgt, kan du bevege deg ned til det åpne tekstområdet og skrive inn ordet/ordene. Hvis du har flere ord, skiller du dem med komma og et mellomrom.

Legg til ordene i svartelisten ved å klikke på Lagre.

Nederst på siden har du muligheten til å aktivere eller deaktivere en standard svarteliste som inneholder de vanligste ordene, for eksempel og, av, har etc.