Netigate Success Center

Support

Tilpass undersøkelsen med bakgrunnsdata

Tilpass undersøkelsen med bakgrunnsdata. Når du bruker bakgrunnsdata, får du muligheten til å inkludere personlig informasjon i undersøkelsens spørsmål og e-postmelding. Denne informasjonen kan være så mangt, for eksempel avdeling, kundetype eller nærmeste leder.

Vil du ikke lese? Se siste halvdel av denne videoen (engelsk):

Bruk bakgrunnsdata i meldingen

Ved å legge til personopplysninger i e-postmeldingen din øker du muligheten for at respondenten svarer på undersøkelsen din.

Tilpass e-posten din for å legge til for eksempel navnet på respondenten i e-postmeldingen. Annen informasjon som mottakerens kontaktperson kan også legges til.

Hva er fordelene?

  1. Gir undersøkelsen et personlig preg.
  2. Får respondentene til å føle seg viktige.
  3. Øker muligheten for at respondenten svarer på undersøkelsen din.

Merk: Denne funksjonen anbefales ikke å bruke når du gjennomfører sensitive undersøkelser som undersøkelser av medarbeidertilfredshet, da det er viktig å garantere anonymiteten til respondentene.

Slik legger du til bakgrunnsdata i en melding

I meldingsdelen av den valgte utsendelses-kanalen ser du alternativet «Sett inn bakgrunnsdata».

Start med å velge hvor du vil sette inn dataene. Siden vi allerede har importert bakgrunnsdata, vil vi, ved å klikke på «Sett inn bakgrunnsdata»-knappen, få alle alternativene vi har lagt til. Disse kan inkludere Fornavn, Etternavn, tittel, el. avhengig av hva du har lagt til.

Velg bakgrunnsdataene du vil legge til i meldingen. Navn og etternavn. Kontroller at disse kodene er i samme rad, slik at de vises riktig for respondenten din.

Det samme gjelder hvis du vil endre kontaktpersonen avhengig av hvem mottakeren er. Gå til delen av meldingen du vil sette inn bakgrunnsdata og sett inn.

Tips: Den samme metoden for å legge til bakgrunnsdatakoder kan brukes i introduksjons-, slutt- og infotekstene i undersøkelsen.

Tilpass undersøkensen med bakgrunnsdata

Hvis du legger til personopplysninger i selve undersøkelsen, kan du avklare eventuelle spørsmål eller tvil en respondent kan ha om innholdet i undersøkelsen din. Hvis du for eksempel har et spørsmål om din nærmeste leder, kan det være tvil om hvem den nærmeste lederen er, som enkelt kan avklares ved å sette inn personens navn i spørsmålet.

Slik legger du til bakgrunnsdataverdier i spørreskjemaet

Opprett undersøkelsen som vanlig.

Informasjonen du vil bruke, må angis i et Excel-dokument og lastes opp som en respondentliste for utsendelsen. Kontroller at den inneholder all informasjonen du vil bruke, for eksempel navnet på den nærmeste lederen eller avdelingen. Hvis du vil lese mer om hvordan du laster opp en respondentliste, klikker du her.

Når respondentlisten er lastet opp og lagret i utsendelsen, går du til enten e-postteksten eller introduksjons-, slutt- eller informasjonstekstene i undersøkelsen. Du vil nå kunne se en liten knapp kalt «BGD» i menyen.

Plasser markøren i det åpne tekstområdet, og klikk bakgrunnsdataknappen. En liten meny vises der du kan velge mellom de forskjellige kolonnene du har lastet opp i respondentlisten. Velg kolonnen som inneholder navnet på den ansattes nærmeste leders navn for å sette det inn.

Du vil se at en bakgrunnsdata «tag» vises i tekstområdet.

Kopier denne koden, og sett den inn i spørsmålene der du vil vise den. Denne taggen erstattes av navnet på hver av respondentenes nærmeste ledere når de svarer på undersøkelsen som sendes. Informasjonen er basert på dataene du lastet opp i respondentlisten, så sørg for at listen er riktig før du sender undersøkelsen.