Netigate Success Center

Support

Opprett og administrer serier

Opprett og administrer serier for å sammenligne resultater fra flere respondentgrupper eller tidsperioder. En serie er et datasett med filtre brukt på dataene.

Det er flere måter å benytte deg av funksjonaliteten for opprett og administrer serier. Du kan starte med å opprette et visst antall sammenligningsserier, og deretter bruke filtre på dem. Eller du kan automatisk opprette serier ved å dele et bestemt spørsmål.

Hvordan bruker jeg opprett og administrer serie?

Dersom du vet hvor mange datasett du ønsker å sammenligne, er det best å opprette blanke serier først for deretter å legge til filtre.

  • For å opprette serier, gå til MENYEN TIL VENSTRE > Serier > + LEGG TIL SERIE. Navnene på de nye seriene genereres automatisk, dvs. Series, Series 1, Series 2 osv. Du kan endre navn på serien når som helst ved å skrive inn et nytt navn.
  • Legg til filtre på hver serie for å skille dem fra hverandre, ved å inkludere eller ekskludere svaralternativer i spørsmålene.

opprett og administrer serie Opprette serie

Opprett serier fra et spørsmål

Hvis du vil at sammenligningsserien skal være basert på et av spørsmålene til undersøkelsen, kan du gjøre det ved å bruke en nedbryting.
Klikk på de tre punktene øverst til høyre i panelet, og velg Legg Til Nedbryting.

opprett og administrer serie nedbrytning

Seriene arver navn automatisk etter svaralternativene. Disse kan endres når som helst via MENYEN TIL VENSTRE > Serie

opprett og administer Serie

Opprett serier basert på tidsperioder

Gjør slik for å sammenligne resultater fra ulike tidsperioder:

  • Opprett en tom serie via MENYEN TIL VENSTRE > Serie
  • Gå til MENYEN TIL VENSTRE > Filter og klikk på symbolet til høyre for serienavnet
  • Velg en forhåndsdefinert tidsramme, eller legg inn egendefinerte datoer ved å velge Tilpasset i listen.

opprett og administrer Serie i tidsperioder

Redigere serier

Du kan redigere seriens utseende og innhold etter eget ønske. For å endre seriefarge, klikk på den fargede prikken foran serienavnet via MENYEN TIL VENSTRE > Serie.

opprett og administrer Serie utseende

Du kan også endre navn på serien ved å klikke på serienavnet via MENYEN TIL VENSTRE > Serie.

Du kan også endre alle filtre som brukes på en serie i samme meny.

opprett og administrer Serie Redigere

Slett serier

I seriemenyen kan du velge serier du ønsker å slette. Dette gjør du ved å klikke SLETT. Systemet vil spørre om du er sikker på at du vil slette serien fordi fjerningen er permanent.

Husk at du ikke kan slette alle seriene fra rapporten. Minst én må hele tiden være der.

opprett og administrer Serie Slett

Generer nye rapporter fra serier

For å generere nye rapportversjoner basert på serier , klikk MENYEN TIL VENSTRE > Serie > Velg serie > GENERER FLERE VERSJONER.

Generer flere versjoner

Etter å ha klikket på GENERER FLERE VERSJONER, vil verktøyet spørre om du ønsker å inkludere totalresultatverdi som sammenligning i hver versjon. Slå på av/på-knappen for å gjøre det.

Generer versjoner

De genererte rapportversjonene lagres under MENYEN TIL VENSTRE > Lagrede rapporter.