Netigate Success Center

Support

Fullstendig sletting

Innholdsfortegnelse

  Den strengeste regelen i innstillingene for datalagring er alternativet Fullstendig sletting.

  Hvis du aktiverer alternativet Fullstendig sletting i din Netigate-konto eller undersøkelse, vil det foreligge en planlagt sletting av alle undersøkelsesdata basert på innstillingene for datalagring. Dette betyr at undersøkelsene dine vil bli fjernet helt fra Netigate-serverne.

  Viktig: Når en undersøkelse er fjernet, slettes den permanent. Handlingen er irreversibel, og undersøkelsen er umulig å gjenopprette.

  Vi anbefaler at du definerer en intern prosess for håndtering av alle undersøkelsesdata. Dette vil bidra til å unngå å miste spørsmål, resultater og rapporter som du kanskje trenger i fremtiden.

  Hvor finner jeg Fullstendig sletting?

  Det finnes to forskjellige steder for å administrere slettingsdatoen for undersøkelsen:

  1. Innstillinger for undersøkelsen
  2. Kontoinnstillinger

  Vær oppmerksom på at disse innstillingene bare er tilgjengelige for administratorer.

  Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du her.

  Hva vil bli slettet?

  Fullstendig sletting av undersøkelser vil permanent fjerne alle data som er koblet til undersøkelsen:

  • Alle svar knyttet til undersøkelsen(e) vil bli permanent slettet
  • Alle undersøkelsesrapporter knyttet til undersøkelsen(e) vil bli permanent slettet
  • Alle respondenter som er knyttet til undersøkelsen(e) vil bli permanent slettet
  • Alle spørsmål og utsendelser knyttet til undersøkelsen(e) vil bli permanent slettet
  • Alle oversettelser knyttet til undersøkelsen(e) vil bli permanent slettet

  For mer informasjon og en sammenligning av hvilke data som vil bli slettet med fullstendig sletting vs delvis sletting, klikk her.

  Når slettes det?

  Data slettes i løpet av kvelden på den planlagte dagen. Dette betyr at hvis du setter en sletting til 4 år etter sluttdatoen, og sluttdatoen er den 31 mai 2018, vil undersøkelsen din bli planlagt for sletting den 31.mai 2022 klokken 20:00 CEST. Slettingsjobber utføres i løpet av natten, bestemt tid avhenger av den respektive lengden på slettingskøen den dagen.

  Spørsmål og svar

  Når du utfører en Fullstendig sletting er det flere ting å ta hensyn til. Her er et par eksempler:

  Bli brukt som spørsmålsmal

  Spørsmål: Jeg jobber med undersøkelser i Netigate med det formål å bruke dem som maler. Jeg kopierer undersøkelsen min slik at jeg kan bruke spørreskjemaet på nytt for fremtidige undersøkelser. Hvordan skal jeg håndtere dette i fremtiden?

  Svar: Du må merke disse undersøkelsene med individuelle undersøkelsesinnstillinger for å unngå at de slettes etter det angitte antallet dager du har tilordnet i kontoinnstillingene.

  For å gjøre dette må du gå til innstillinger for undersøkelsen og oppbevaring av undersøkelsen og benytte «Vil bli slettet etter»-datoen til en dato langt i fremtiden. Dette overstyrer kontoinnstillingen og beholder undersøkelsesmalen i kontoen din. Dette gjør det mulig for deg å bruke det så mange ganger du trenger i denne perioden.

  Skjermbildet ovenfor viser en eksempeldato. Dette betyr at undersøkelsen ligger til permanent sletting ved midnatt (CEST) av 10.mai 2050.

  Sammenligning av undersøkelsesresultater/benchmarking

  Spørsmål: Jeg gjennomfører ulike undersøkelser i påfølgende år (f.eks. en ansatt eller kundeundersøkelse), og jeg ønsker å sammenligne resultatene fra ett år til det neste, ved hjelp av fjorårets resultat som referanse. Hva bør jeg gjøre hvis de tidligere undersøkelsene mine skal slettes?

  Svar: Hvis de tidligere undersøkelsesresultatene slettes på grunn av en regel for dataoppbevaring som er konfigurert på kontoen eller undersøkelsen, blir dette en utfordring siden du ikke vil kunne gjenopprette dataene for å opprette en sammenfletting av undersøkelsene, eller eksportere dataene for å opprette en rapport i  Excel  eller  PowerPoint.

  Før undersøkelsen slettes, må du eksportere alle dataene som er koblet til undersøkelsen, i et format du kan arbeide med når du bygger rapportene dine i fremtiden. Skulle du ha muligheten til å eksportere evalueringsresultatene til et rådataformat, kan du bygge undersøkelsen på nytt i verktøyet. I den eksporterte filen må du sørge for at du fjerner alle personopplysninger i samsvar med GDPR. Du kan deretter bruke funksjonen Importer evalueringsdata til å importere data til undersøkelsen. Dette vil gjøre det mulig for deg å opprette fusjoner og sammenligninger i verktøyet

  Arbeide med en pågående undersøkelse

  Spørsmål: Jeg gjennomfører en undersøkelse som forventes å være aktiv over lengre tid. Hva vil skje med undersøkelsen min i denne perioden?

  Svar: Dette avhenger av valget du har gjort i konto- og undersøkelsesinnstillingene dine.

  Hvis du bare har angitt antall dager i kontoinnstillingene: Ingenting.
  En pågående undersøkelse vil for tiden ikke bli påvirket av noen av kontoens regler for datalagring. Fullstendig sletting av undersøkelsesdata utføres bare på undersøkelser når sluttdatoen er passert, og de er angitt som fullført.

  Hvis du har angitt en dato for Fullstendig sletting i innstillingene for undersøkelsen: Undersøkelsen slettes alltid fullstendig på datoen som er angitt i Innstillingene for undersøkelsen. Uansett om undersøkelsen pågår eller ikke.

  Hvis du har en verdi angitt for Fullstendig sletting etter dager:
  Hvis undersøkelsen sendes via e-post eller SMS, slettes respondentene, utsendingen og svaret fullstendig etter antall dager som er angitt i innstillingene for undersøkelsen. Dette teller som antall dager siden utsendelsen til respondenten ble fullført. Hvis det er sendt inn svar fra en generell lenke,  begynner nedtellingen til endelig sletting fra den dagen

  Respondentlister og utsendelser

  Spørsmål: Jeg har utsendelser og respondentlister som jeg har lastet opp til undersøkelsene mine. Hva vil skje med disse utsendelsene?

  Svar: De vil bli slettet sammen med undersøkelsen. Ingen data som er koblet til undersøkelsen, lagres når en fullstendig sletting er utført.

  Hvis du har e-posttekster du vil beholde, finnes det et alternativ som kalles e-postmaler i kontoinnstillingene der disse kan lagres. Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Enterprise-kunder.

  Tidsramme for fullstendig sletting

  Spørsmål: Hva skjer hvis jeg setter inn en dato i fortiden eller en dato i nær fremtid for at Fullstendig sletting skal finne sted?

  Svar: Hvis du setter inn en dato som allerede er passert, planlegges sletting av undersøkelsen ved første mulighet. Hvis du angir gårsdagens, eller dagens dato for fullstendig sletting i undersøkelsesinnstillingene, planlegges det for fullstendig sletting ved midnatt 23:59 CEST. Ingenting vil bli slettet umiddelbart.

  Hvis du setter inn en dato én uke fra nå, men sluttdatoen for undersøkelsen er to uker fra nå, utføres slettingen av undersøkelsen på den planlagte datoen for sletting. Altså, den slettes før sluttdatoen for undersøkelsen.