Netigate Success Center

Support

Respondentoversikt

Innholdsfortegnelse

  Respondentoversikt lar deg se den fullstendige listen over respondenters svar som er inkludert i gjeldende rapportversjon.

  Respondentoversikt

  Hvis du vil ha tilgang til respondentoversikt for rapporten, klikker du på menyen til venstre > Respondenter.

  Respondentoversikten åpnes. Merk at det er følsomt for filtrene som brukes i gjeldende rapportversjon. Så, hvis du har inkludert eller ekskludert visse svarsett, vil respondentene bak dem bli ekskludert fra respondentoversikten for denne bestemte rapportversjonen.

  I respondentoversiktsoversikten kan du gjøre følgende:

  • Navigere
  • Søk opp respondenter
  • Se individuelle svar
  • Slette svarsett
  • Kontroller fremdriften
  • Start- og varighet for spørreundersøkelsen

  Naviger i respondentoversikt

  Du kan velge antall respondenter som vises per side i respondentoversikten. Den er satt til 10 som standard, men du kan utvide den til 25, 50 eller 100 og bla gjennom visningen for å se hele listen.

  Søk opp respondenter

  Du kan søke i respondenter etter:

  • Personlig navn
  • Domenenavn
  • Toppdomenet (for eksempel .se, .de)

  og andre parametere.

  Merk: hvis undersøkelsen er anonym, vil RESPONDENT-kolonnen i respondentoversikten merke alle respondentene som anonyme. Det samme gjelder når undersøkelsen distribueres via generell lenke.

  Se individuelle svar

  Hvis du vil se hvilke svar en bestemt respondent har gitt for hvert spørsmål, klikker du på den valgte respondenten i RESPONDENT-kolonnen.

  Dette åpner en nytt vindu hvor du kan se hvilke spørsmål brukeren har besvart og hva svarene deres er.

  Hvis en undersøkelse – og derfor respondentene – er anonyme, kan du fortsatt klikke på individuelle (men anonymiserte) respondenter og se hva hvert svarsett inneholder.

  Slett svarsett

  Hvis du vil slette ett/flere/alle svar i undersøkelsen, velger du de du vil slette, og klikker på slett-knappen.

  OBS! Vær oppmerksom på at fjerning av svarsett skjer på undersøkelsesnivå i motsetning til rapportversjonsnivå. Dette betyr at hvis du fjerner et svar fra en bestemt respondent, fjerner du det fra hele undersøkelsen, og det forsvinner fra alle rapportversjonene.

  Merk: Denne handlingen er permanent og kan ikke reverseres.

  Kontroller fremdriften

  Fremdrift-kolonnen i respondentoversikten angir om hver respondent har fullført undersøkelsen eller ikke.

  Fullført: Respondenten har besvart hele eller deler av spørsmålet i undersøkelsen og sendt inn tilbakemelding ved å klikke på Fullfør-knappen på slutten av undersøkelsen.

  Ikke fullført: Respondenten har gått inn i undersøkelsen, potensielt besvare ett eller flere spørsmål, men har ikke fullført undersøkelsen eller klikket på Fullfør-knappen.

  Start- og varighet for undersøkelsen

  I Undersøkelsesstart-kolonnen kan du se datoen og klokkeslettet da brukeren først åpnet undersøkelsen.

  Varighet-kolonnen viser hvor mye tid brukeren brukte på å svare på undersøkelsen.

  Du kan sortere begge kolonnene fra stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på opp- og nedpiler.