Netigate Success Center

Support

Legge til nye respondenter i eksisterende utsendelse

Innholdsfortegnelse

  Noen ganger vil du legge til nye respondenter i en eksisterende utsendelse. Hvis du for eksempel har en ny ansatt eller kunde, vil du ta med i en aktiv undersøkelse.

  Hvor kan jeg legge til nye respondenter i eksisterende utsendelse?

  Hvis du vil legge til nye respondenter, må du gå til Distribusjons-siden i undersøkelsen. Velg utsendelsen, og klikk på navnet på utsendelsen for å få tilgang til distribusjonspanelet.

  Du kan også klikke på blyanten i handlings-kolonnen for å redigere utsendelsen.

  I distribusjonspanelet har du to faner; en som heter Statistikk og en som heter Utsendelse. Under Respondenter i kategorien Send ut kan du klikke +Legg til respondenter.

  Om du klikker på denne knappen får du muligheten til å legge til fra fil, Legg til manuelt eller Legg til fra respondentlisten.

  Hva slags fil kan jeg laste opp?

  Hvis du bruker alternativet «Legg til fra fil», anbefaler vi at du velger en Excel-fil som kun inneholder de nye respondentene du vil legge til.

  Hvordan kan jeg forhindre sending av undersøkelsen til de samme respondentene to ganger?

  Skulle du ha en liste med respondenter som du allerede har sendt undersøkelsen til, må du sjekke alternativet kalt «Ikke tillat duplikater». Hvis du ikke merker av i denne boksen, vil alle allerede eksisterende respondenter bli lagt til en gang til i utsendelsen, og gir dem flere koblinger til undersøkelsen, og de telles også dobbelt i svarfrekvensberegningene i rapporten.

  Sende den eksisterende undersøkelsen til nye respondenter

  Når du har oppdatert listen med de nye respondentene, må du klikke Legg til. Du vil bli sendt tilbake til distribusjonspanelet hvor du vil ha en oversikt over hvor mange respondenter som allerede har mottatt utsendelsen, samt hvor mange nye respondenter som ble lagt til i utsendelsen.

  Gå til bunnen av sendout-panelet, dobbeltsjekk den planlagte sendetiden, og klikk på «Oppdater utsendelsen»-knappen.

  Viktig: Systemet filtrerer automatisk ut de respondentene som allerede har mottatt en utsendelsen, og sender det bare til de nylig tilføyde respondentene. Så hvis du har 100 respondenter som undersøkelsen allerede er sendt til, og du legger til fem nye e-postadresser og aktiverer, sender du bare undersøkelsen til de fem respondentene du nylig har lagt til.