Netigate Success Center

Support

Eksportere til PowerPoint

Eksportere til PowerPoint er en standard mal for alle Netigate-brukere. For brukere med enkelte lisenser, er det også mulig å eksportere en tilpasset PowerPoint-mal.

En PowerPoint-eksport er ikke en identisk, eller fullstendig, kopi av undersøkelsesrapporten. I stedet blir den generert fra rapportdata, og visualisert innenfor rammene og begrensningene til Microsoft PowerPoint. Derfor er det noen forskjeller mellom hvordan data er representert i nettrapporten, kontra PPT-filen.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å eksportere informasjonspaneler under spørsmål til PPT. Det eneste unntaket fra dette er svarprosenten, som vises i det første bildet av PPT-eksporten din.

Eksportere til PowerPoint

Innstillinger for eksport til PowerPoint

Bruk en tilpasset PowerPoint-mal 

Dette alternativet er tilgjengelig for kunder med utvalgte Netigate-lisenser. Funksjonen kan aktiveres via Netigates kundesupport.  Flere tilpassede maler kan lastes opp til samme konto med denne innstillingen.

Anonymt resultat

Dersom undersøkelsen inneholder åpne fritekstsvar som ikke er anonyme, kan du anonymisere de i eksporten ved å aktivere av/på-knappen med samme navn. Respondentkolonnen, samt kolonnen for dato og tid, vil bli fjernet fra fritekstsvarene i PPT-eksporten din. De faktiske svarene vil imidlertid bli inkludert i eksporten.

Inkludere ordsky

Dette gjør det mulig å inkludere ordskyer i den eksporterte rapporten. Vær oppmerksom på at om rapporten ikke har noen serier, vil den eksporterte ordskyen i eksporten ikke se ut som den gjør i nettrapporten.

Inkludere åpne fritekstsvar 

Fritekst svar vil bli tatt med i rapporten. Svarene er følsomme for alle typer filtre som har blitt brukt før eksport. En PPT-eksport tillater maksimalt 100 fritekstsvar per spørsmål. Dersom det totale antall svar overstiger denne grensen, vises bare de siste 100 i eksporten. Om du har flere serier, er svarene fordelt så jevnt som mulig.

Ett diagram per matriserad

Denne innstillingen lar deg lage et eget diagram som representerer hver linje i matrisespørsmålene. Hver rad / diagram eksporteres med et eget bilde.