Netigate Success Center

Support

Legg til frafallsanalyse

I undersøkelsens informasjonsoversikt kan du se at noen av svarsettene er kategorisert som frafall. Med frafallsanalyse finner du ut hvor i undersøkelsen respondentene bestemte seg for å slutte å svare, og hoppe av. Denne informasjonen kan være nyttig for pågående eller langsiktige undersøkelser, da den lar deg løse eventuelle problemer som kan hindre respondentene i å fullføre undersøkelsen.

Det finnes to fremgangsmåter for å legge til frafallsanalyse.

Fremgangsmåte 1:

Fremgangsmåte 2:

Legg til et frafallspanel

For å kunne analysere antall frafall, må du legge til et frafallspanel i undersøkelsen din. Det illustrerer respondentenes reise gjennom spørreskjemaet, side for side.

 1. Klikk på Menyen til venstre Administrere oppsett Legg til for å kunne legge til et frafallspanel nederst i din rapport.
  Du kan dra og flytte panelet når den er lagt til, eller klikke på et + symbol mellom de panelene der du ønsker dette panelet skal være.
 2. Vinduet Legg til panel åpnes
 3. Velg fanen Beregninger
 4. Velg boksen Frafallsanalyse
 5. Klikk Legg til
 6. Et panel for Frafallsanalyse blir lagt til i rapporten

Hvert frafallspanel begynner med å vise det totale antallet respondenter som har deltatt i undersøkelsen ved å klikke på undersøkelseslenken. Alle tilleggsberegninger i FRAFALL-kolonnen gjøres basert på denne verdien.

FRAFALL-kolonnen er fargekodet, noe som hjelper deg med å raskere Denne kolonnen viser alltid hvor mange respondenter som ikke gikk videre fra denne siden. Prosentandelen av alle som deltok i undersøkelsen finner du i parentes.

Kolonnen Enhet benyttet kan også være nyttig til frafallsanalyse. Noen spørsmålstyper kan være vanskeligere å besvare på visse enheter, og kan være en medvirkende faktor til frafallsraten.

Kjekt å vite

 • Frafallsgraden for hver side indikerer hvor mange respondenter som fullførte siden, men ikke fortsatte videre. For å redusere frafallet kan du prøve å forbedre de følgende sidene, eller lenkede sider. Merk at sidene kanskje ikke følger et mønster dersom «hoppelogikk» har blitt benyttet i undersøkelsen.
 • Frafallsanalyse vises på sidenivå, så hvis du har mer enn ett spørsmål på en side, vil det være vanskelig å beregne hovedårsaken til frafall.
 • Dersom undersøkelsen din inneholder spørsmål som styres av bakgrunnsdata, blir disse automatisk registrert som «besvart» når en respondent klikker på undersøkelseslenken.
 • Dersom siden ikke har tittel, vil den bli kalt «Navnløs side» i frafallstabellen på siden analyse.
 • Panelet for frafallsanalyse er ikke følsomt for filtre, det vil alltid inkludere alle respondentene som besvarte undersøkelsen.
 • Panelet for frafall kan for øyeblikket ikke eksporteres til andre format enn PDF.