Netigate Success Center

Support

Språkinnstillinger

Hva er språkinnstillinger, og hvor finner jeg dem?

Dette er en undersøkelsesinnstilling som du kan bruke til å legge til én eller flere oversettelser av undersøkelsen din, i stedet for å opprette flere undersøkelser og håndtere de ulike språkene separat. Du kan oversette undersøkelsen til alle språkene du trenger, og få en fullstendig rapport i stedet for å måtte arbeide med flere rapporter. Det gir også hver respondent mulighet til å svare på undersøkelsen på språket de ønsker, forutsatt at språket er lagt til som en oversettelse til undersøkelsen.

Du kan velge mellom 50 forskjellige språk å oversette til.

For å få tilgang til språkinnstillingene må du gå inn i redigeringsmodus for undersøkelsen. Finn undersøkelsen du vil redigere, og klikk på navnet på den, eller klikk på pennikonet. Språkinnstillinger er plassert rett ved siden av Undersøkelsesinnstillinger og designmal på topplinjen i redigeringsmodus.

Merk: Denne funksjonen er ikke en standardfunksjon for alle lisenstyper, så hvis knappen for Språkinnstillinger er nedtonet og ikke klikkbar, er dette fordi den ikke er aktivert for din lisens. Hvis du har spørsmål eller ønsker å aktivere funksjonen, kan du kontakte din kontaktperson i Netigate, eller sende oss en melding her.

Hvordan bruker jeg språkinnstillinger?

For å bruke innstillingene for flere språk må du begynne med å opprette spørsmålene du ønsker i undersøkelsen din, og sørge for at materialet er riktig. Det blir mye enklere å arbeide med oversettelsene hvis du har korrekturlest spørsmålene før du begynner å konfigurere flere språk. Hvis du redigerer spørsmål i undersøkelsen etter at oversettelsene er lagt inn, vil oversettelsen gå tapt på det endrede spørsmålet. En ny gjennomgang av oversettelsen for dette spørsmålet blir derfor nødvendig.

Hvis du vil legge til en oversettelse i undersøkelsen, klikker du Legg til ny oversettelse, og det åpnes en nytt vindu for å legge til en oversettelse i undersøkelsen. I denne menyen får du flere innstillinger:

Språk: Velg språket du vil oversette undersøkelsen til i nedtrekksmenyen.

Språkpresentasjon: Dette er teksten respondentene vil se når de velger språk. Du kan skrive inn språknavnet eller en mer beskrivende tekst hvis du velger det. For eksempel «Engelsk» eller «Klikk her for å svare på engelsk».

E-post til kontaktperson: Bruk dette alternativet hvis du vil at kontaktpersonen skal være annerledes for det valgte språket enn kontaktpersonen som er valgt i undersøkelsesinnstillingene. Hvis du ikke vil bruke en annen kontaktperson, lar du bare dette feltet stå tomt.

Oppgi en nettside som respondenten kan gå videre til etter fullført undersøkelse (valgfritt): Bruk dette alternativet hvis du vil at spørreundersøkelsen skal være annerledes for det valgte språket enn det som er valgt i undersøkelsesinnstillingene. Hvis du ikke vil bruke en alternativ omdirigering for oversettelsen, lar du bare dette feltet stå tomt.

Vis flagg: Dette vil legge til et flagg som skal presenteres for respondentene på språkvalgsiden. Flagget legges automatisk til basert på språket du har valgt.

Aktiv oversettelse: Dette vil aktivere oversettelsen på lenker til undersøkelsen, noe som gjør det mulig for respondentene å velge språket på språkvalgsiden i undersøkelsen. Vi anbefaler at du venter med å aktivere oversettelsen til du har lest igjennom og sikret alle oversettelser.

Oversettelsesinformasjon: Dette er intern informasjon om oversettelsen. Det vil ikke bli vist til respondentene på noen måte.

Direktelink: Etter lagring vises en kobling under denne overskriften, som du kan videresende direkte til en oversetter for at de skal legge til oversettelser direkte til verktøyet. Denne koblingen fungerer ikke på aktive oversettelser, så sørg for at du ikke har aktivert oversettelsen før du bruker denne koblingen.

Når disse innstillingene er fullført, vises undersøkelsen. Under hvert element i undersøkelsen har du et tekstfelt der du kan angi riktig oversettelse. Skriv inn en tekst i hver av boksene, og disse oversettelsene vises for det spesifikke språket. Hvis du lar en boks stå tom, vises den opprinnelige teksten fra malspråket.

Hvis du vil lagre arbeidet, klikker du lagre oversettelse. Merk: Det er ingen automatisk lagring på oversettelsessiden, så det er viktig å huske å lagre arbeidet ditt regelmessig. Vi anbefaler hvert 30.minutt.

Klikk Tilbake for å gå tilbake til oversettelsesoversikten der du kan se eksisterende oversettelser eller legge til flere språk i undersøkelsen.

Som et annet trinn etter at du har lagt til en oversettelse, vil det være mulig å tilpasse masterspråket. Dette er hovedspråket i undersøkelsen, og språket du har opprettet alle spørsmålene dine i. For å gjøre dette, sette inn navnet på språket som skal være synlig for respondenten i boksen kalt Språkpresentasjon. Hvis du vil at et flagg skal representeres på valgsiden, merker du av i boksen for dette. Det siste alternativet kalt Aktiv oversettelse vil aktivere flerspråkmodulen på koblinger til undersøkelsen, og viser et språkvalg for respondenter.

Når disse innstillingene er fullført, klikker du lagre endringer for å lagre innstillingene du har gjort.

Hvordan ser språkvalg ut i respondentvisningen?