Netigate Success Center

Support

Legg til bakgrunnsdata i eksisterende utsendelse

Glemte du å legge til bakgrunnsdata i respondentlisten din før utsendelse, eller visste ikke hvordan det ble gjort? Legg til bakgrunnsdata i en eksisterende utsendelse ved å følge denne veiledningen.

Tips: Begynn med å lese artiklene om hva en respondentliste og bakgrunnsdata er før du starter trinnene nedenfor.

Legg til bakgrunnsdata i eksisterende utsendelse

Start med å åpne respondentlistefilen i Excel eller der du opprettet den. Som vi har nevnt tidligere, må kolonne A inneholde distribusjonsmetoden for utsendelsen – enten e-postadresser for e-post utsendelse  eller telefonnummer for  SMS-utsendelse.

Legg til tilleggsinformasjon til respondentene (bakgrunnsdata) i kolonne B og de påfølgende kollonnene. Den resterende bakgrunnsinformasjonen trenger ikke å være i noen bestemt rekkefølge.

Merk: Du kan ikke ha noen tomme celler i listen, da systemet bare leser cellene som inneholder informasjon. Derfor vil systemet automatisk hoppe til neste celle som inneholder informasjon hvis det kommer over en tom celle. Dette fører til at informasjonen bytter mellom respondenten den tilhører, og blir forskjøvet.

Lagre dokumentet, og gå til distribusjonspanelet  for undersøkelsen. Velg distribusjonskanalen du allerede har opprettet, og klikk på fanen Utsendelse i distribusjonspanelet.

Last opp den nye respondentlisten med de ekstra bakgrunnsdataene ved å klikke på +Legg til respondenter fra fil.

Hvis systemet gjenkjenner noe av informasjonen du tidligere har lagt til, blir du bedt om å plassere den i riktig kategori i Kartdata. Hvis ikke, vil du bli sendt direkte til Velg Datatyper-fanen.

Velg hvilke kolonner du vil bruke som bakgrunnsdata, i fanen Velg datatyper, og hvilke du ønkser å legge til i undersøkelsen. Disse vil ikke være synlige for respondentene dine, men lar deg filtrere på i rapporten senere dersom de er lagt til som Ordinal i nedtrekksmenyen.

Det siste trinnet i importen er å velge om du tillater duplikater eller ikke, og å merke av i boksen Oppdater eksisterende respondenter hvis matchet. Dette betyr at hvis importerte kontakter samsvarer med de du tidligere har lagt til i den første respondentlisten din, vil de automatisk bli oppdatert med informasjonen som er lagt til fra den nye listen.

Merk: Når du velger Oppdater eksisterende respondenter hvis matchet vil ikke systemet legge til duplikater, det vil kun oppdatere bakgrunnsdataen i respondentlisten din.

Når importen er fullført,  går du tilbake til Opprett-delen av undersøkelsen i Netigate. Klikk på Spørsmålsbanken og velg Bakgrunnsdata fra listen.

Du vil da se den nyeste respondentlisten du lastet opp, og ved å klikke på denne får du en oversikt over alle kolonnene du har lagt til i den nye listen. Velg de du vil legge til i undersøkelsen. Du vil bli presentert med en forhåndsvisning før du legger til bakgrunnsdataene i undersøkelsen. Klikk på Legg til, så blir informasjonen lagt til i undersøkelsen.

Merk: Informasjon som er lagt til som bakgrunnsdata, vil ikke være synlig for respondentene dine i respondentvisning, men lar deg filtrere i rapporten senere dersom de er lagt til som Ordinal i nedtrekksmenyen..