Netigate Success Center

Support

Innsamling av ekstern ID

Innholdsfortegnelse

  Innsamling av ekstern ID er mulig selv om du ikke har en respondentliste. For enkelte undersøkelser kan det være du trenger å samle inn informasjon om respondentene dine. Selv om undersøkelsen er tilgjengelig fra en generell lenke uten mulighet til å bruke en respondentliste. Dette kan gjøres via en ekstern ID tildelt hver respondent, som samles inn sammen med svarene på undersøkelsen.

  Når trenger jeg å hente ekstern ID?

  Et vanlig scenario for å ønske å samle inn ekstern ID er når du gjennomfører panelundersøkelser, der du vanligvis kontakter ukjente respondenter for å samle inn tilbakemeldinger. For de fleste panelleverandører er det viktig at de kan spore respondenter og svarene deres, slik at de for eksempel kan kompensere dem.

  Et annet scenario der man kanskje vil samle ID fra respondenter, kommer fra en nettstedsundersøkelse der respondentene har kommet inn på undersøkelsen via en statisk lenke. I slike tilfeller kan for eksempel ID-en være en besøks-ID.

  Hva må jeg gjøre?

  For det første må du legge til et tillegg i undersøkelseslenken for at systemet skal kunne signalisere at det er en ID tilkoblet.

  Deretter må du generere en mekanisme i undersøkelsen for å hente de unike ID-ene når respondentene går inn i undersøkelsen.

  Hvordan samle inn ID med generell lenke?

  Du må opprette en generell lenke i Distribusjonen av undersøkelsen og deretter kopiere koblingen. Lim inn koblingen til enten et dokument eller URL-linjen i nettleseren din, og legg til denne korte taggen på slutten av koblingen for å inkludere en ekstern ID: «&EID=[ID]» eller «&CPXID=[ID]»

  Det viktigste er «&EID=» og «&CPXID=» da disse to er forkortelsene som brukes av systemet for å identifisere ID-er. «[ID]«  -delen på slutten er noe du må erstatte med taggen eller plassholderen du må bruke for å samle ID-er.

  Eksempel: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=586621X128132647X28544&EID=[ID]

  Dette eksemplet er koblet til en demo NPS-undersøkelse. Du kan erstatte «[ID]» på slutten av taggen med hva du ønsker.

  Når du gjennomfører en undersøkelse, må «[ID]» erstattes med plassholderen som brukes av panelleverandøren, eller besøks-ID-taggen fra nettstedet ditt.

  Innsamling av ID i undersøkelsesresultatet

  I undersøkelsen må du opprette et Tekstboks-spørsmål.  Denne tekstboksen brukes til å samle inn de eksterne IDene som er knyttet til undersøkelsens genrelle lenke.

  Når du har opprettet tekstboksen, må du gå inn i innstillingene for tekstboksen og velge alternativet kalt Eksterne parameter. Den eksterne parameteren vil gjøre tekstboksen usynlig for respondentene, men vil fungere i bakgrunnen, samle IDer for hver av dem.

  Du kan legge til en topptekst/tittel til tekstboksen for å gjøre det enklere å identifisere når du går gjennom svarene.