Netigate Success Center

Support

Vis fritekstsvar

Innholdsfortegnelse

  Fritekstsvar kan klassifiseres som sensitiv informasjon da det kan avsløre respondenten, derfor kan du selv velge om Vis Fritekstsvar skal aktiveres eller ikke. Hvis du har fritekst som svarmulighet i undersøkelsen, kan du velge å skjule dem ved å anonymisere dem, vise alle eller bare vise svar fra bestemte serier i den delte rapportversjonen.

  Blokkere tilgang til tekstsvar

  Klikk på DEL > Innstillingsikonet ⚙ (lenke eller e-post) > Se tekstsvar. Her må valget Se tekstsvar være deaktivert / nedtonet.

  Dersom Se tekstsvar er blokkert, kan de heller ikke eksporteres av rapportmottakerne via Excel eller PowerPoint. SVAR-knappen over ordskyen, som gir tilgang til svarene på friteksten, blir også deaktivert.

  Gi tilgang til alle fritekstsvar

  Klikk på DEL > Innstillingsikonet (lenke eller e-post) > Se tekstsvar. Her skal valget Se fritekst være aktivert/grønn.

  Som standard blir alle fritekstsvar synlige for rapportmottakeren(e) når du slår på Vis tekstsvar. Dette gjenspeiles i den forhåndsvalgte innstillingen Inkluder alle serier.

  Svarene i fritekstsvar kan også nås via Svar-knappen over ordskyer eller gjennom PPT- eller Excel-eksport hvis de er aktivert for den delte rapportversjonen.

  Gi tilgang til fritekstsvar fra visse serier

  Det er mulig å vise tekstsvar for bestemte serier i en rapport, mens du kan skjule andre.

  Klikk på DEL > Innstillingsikonet (lenke eller e-post) > Se tekstsvar (knappen må være aktivert / grønn) > Inkluder bare bestemte serier

  Dette vil aktivere en rullegardinmeny, hvor du kan angi spesifikke serier som skal vise tekstsvar, og hvilke som ikke skal inkluderes.

  Denne innstillingen betyr at bare visse tekstsvar fra en gitt serie er synlige via SVAR-knappen over ordskyen i den delte rapporten. Dersom eksport av en rapport er tillatt, kan bare tekstsvar fra synlige serier eksporteres.

  Merk: Ordskyer vil fortsatt bli bygget basert på alle fritekstsvar fra alle rapportserier uten å gi tilgang til tekstsvar fra serier som er blokkert.