Netigate Success Center

Support

Målverdi

Innholdsfortegnelse

  Med målverdi kan du angi mål på ulike typer vektede spørsmål. Deretter kan du sammenligne faktiske resultater med de angitte målene dine. I Netigate representeres målverdier i form av linjer i de valgte diagrammene. De vises også som flere verdier med delta-tabeller.

  Målverdier kan brukes på følgende vektede spørsmål:

  1. Matrise
  2. Nps
  3. Radioknapper
  4. Stjernerangering

  Angi en målverdi

  Hvis du vil legge til én eller flere målverdier, klikker du på det stiplede alternativsymbolet ⋮ som vises øverst til høyre i det vektede spørsmålet, og velger Angi målverdi.

  En ny boks vises. Angi målverdi modulen bruker skalaen som opprinnelig ble angitt for det valgte spørsmålet. For å angi et mål, klikk på den grønne Legg til målverdi-knappen.

  Du blir deretter bedt om å legge til en målverdi og et målnavn. Antall desimaler i Målverdi-boksen er det samme som angitt for hele rapporten. Dette er definert, og kan endres i Avanserte innstillinger i menyen til venstre. Bruk punktum for å angi desimaltegnet – ikke bruk komma.

  Tips: Vi anbefaler at du gir målet ditt et navn som formidler målet eller forventningene dine.

  Klikk på Avbryt-knappen hvis du vil avbryte prosessen med å legge til et mål, uten å lagre endringene. Klikk på Lagre-knappen hvis du er fornøyd med målene du har angitt.

  Målverdier vises alltid i tabeller sammen med delta, noe som indikerer en positiv eller negativ forskjell fra gjennomsnittsverdien.

  Rediger og fjern målverdi

  Når målverdien er lagt til i spørsmålet, kan du revidere, redigere eller fjerne den når som helst. For å gjøre dette, klikk på alternativ-knappen ⋮ i øvre høyre hjørne av det vektede spørsmålet og velg Rediger målverdier.

  Målverdi menyen åpnes, og du vil kunne gjøre endringer.

  Du kan alltid fjerne en eller flere målverdier ved å klikke ⊖ eller Fjern alle-knappen.

  Eksporterbarhet

  PDF

  Du kan eksportere målverdiene i PDF format. De vil da se like ut som i nettversjonen av rapporten.

  Vær oppmerksom på at hvis målverdiene er angitt i vektmatrisen med flere serier, inneholder diagrammet en linje(er), men tabellen viser ikke målverdier. Dette er fordi de er angitt i popup-tabellene for individuelle celler. Se eksemplet for vektet matrise med serien nedenfor.

  Merk: at målverdier ikke gjenspeiles i grafer i Excel-eksporten hvis du har valgt å inkludere dem. Grafene i Excel-eksporten viser prosenter, i motsetning til gjennomsnittlige verdier.

  Powerpoint

  Målverdier kan for øyeblikket ikke eksporteres til PowerPoint.

  Rådata

  Målverdier er ikke en del av RAW-eksporten.

  Delt rapport

  Hvis du legger til målverdier i en rapport og deretter deler den, vises de i den delte rapporten og er synlige for rapportmottakeren.

  Hvis du tillater eksport av den delte rapporten til Excel, følger målverdiene inn i Excel-eksporten fra den delte rapporten.

  Eksempler på målverdier som brukes på ulike spørsmålstyper

  I et vektet radioknapp spørsmål som ikke har noen serie, gjenspeiles målverdier bare inne i tabellen. Linjen legges ikke til i diagrammet siden den viser antall svar per svaralternativ i motsetning til gjennomsnitt.

  Men hvis denne spørsmålstypen har to eller flere serier, gjenspeiles målverdier både i tabellen og grafen. Grafer for vektede spørsmål med serier viser gjennomsnittsverdi per serie og kan derfor gjenspeile målverdier.

  I NPS-spørsmål  gjenspeiles målverdier bare i tabeller.

  For vektet matrise uten serie gjenspeiles målverdier både i tabellen og grafen.

  I vektet matrise med to eller flere serier vises målverdier i diagrammet og i popup-tabellen som vises når du klikker på den enkelte cellen.