Netigate Success Center

Support

Quick Analysis

Innholdsfortegnelse

  Quick Analysis er en tilleggsfunksjon til rapporter som lar deg enkelt identifisere noe av den viktigste innsikt som er tilgjengelig fra de innsamlede svarene. Du kan bruke hvilken som helst av funksjonene som er inkludert i Quick Analysis verktøyet for å spare tid og hjelpe deg med å forstå undersøkelsesdataene.

  Som en del av Quick Analysis verktøyet har du tilgang til høyeste og laveste score analyse, NPS benchmarking, umiddelbare seriesammenligninger og handlingsplanlegging. Alt med et lite tastetrykk.

  Merk: Siden Quick Analysis verktøyet er en tilleggsfunksjon, må du ha den inkludert i lisensen for å få tilgang til den. Ta kontakt med din Account Manager for mer informasjon.

  Hvor finner jeg Quick Analysis?

  Forutsatt at Quick Analysis verktøyet er inkludert og aktivert i lisensen din, vil du ha tilgang til Quick Analysis i alle undersøkelsene dine, både tidligere og nåværende. Du vil ha et menyvalg der du kan veksle mellom Resultat, som er din samlede rapport hvor alle spørsmål og svar er inkludert, og Quick Analysis. Klikker du på alternativet for Quick Analysis i denne menyen, får du tilgang til funksjonaliteten som er inkludert i Quick Analysis verktøyet.

  Du kan velge hvilke serier du ønsker å se ved å velge den i menyen Analyse basert på hovedserier.

  Det er også en mulighet å legge til en sammenligning fra menyen Sammenlign med. I denne menyen kan du velge å legge til en sammenligning med det totale resultatet, hvilken som helst av de andre seriene du har laget i rapporten, eller inkludere alle andre serier.

  Høyeste og laveste poenganalyse

  Høyeste og laveste poeng vil gi deg en oversikt over spørsmålene med høyest og lavest poengsum. Dette alternativet vil hjelpe deg å enkelt identifisere områdene der du presterer godt, og hvor det er behov for utvikling.

  Du kan endre antall spørsmål du ønsker å vise ved å klikke på Rediger visning i høyre hjørne, og endre antall spørsmål i nedtrekksmenyen Antall spørsmål å vise. Du kan vise opptil 5 spørsmål.

  Det er flere alternativer i menyen Rediger visning:
  Vurder matriserader som separate spørsmål : Dette alternativet bestemmer om enkelte rader i en matrise skal betraktes som separate spørsmål. Dersom du fjerner merket for dette alternativet, vil matriser bli ignorert.

  Vis delta for sammenligningsserier: Dette vil legge til en deltaverdi til sammenligningsserien, som viser deg om poengsummen er høyere eller lavere enn hovedserien, og hvor stor forskjellen er mellom de to.

  Som du kan se på bildet nedenfor, viser serienes Samlede resultat +0.04 på det første spørsmålet, og -0.31 for det andre, noe som gir deg en klar oversikt over forskjellen i poeng i disse to seriene.

  NPS Benchmarking

  Dersom du har inkludert et NPS-spørsmål i undersøkelsen din, vil du kunne se en presentasjon av NPS-score og en prosentvis visualisering av hvor mange administratorer, kritikere og passive som har besvart undersøkelsen. I Quick Analysis verktøyet vil du også ha muligheten til å legge til en benchmarkverdi. For å gjøre dette klikker du på Rediger visning øverst i høyre hjørne, og du vil se en nedtrekksmeny som heter Legg til benchmark. I denne menyen kan du se alle benchmarks som er tilgjengelige for øyeblikket.

  Opprett en benchmark

  I tillegg til å legge til eksisterende benchmarks kan du også lage dine egne. For å gjøre dette klikker du på knappen Opprett benchmark og du får muligheten til å legge inn informasjon om den benchmark du oppretter.

  Benchmark navn: Dette er navnet som vil vises i utvalgslisten over benchmarks.
  NPS Score: Dette er verdien du ønsker å legge til din benchmark.
  Benchmark beskrivelse: En kort forklaring av din benchmark. Denne kan være blank om du ikke ønsker en beskrivelse.
  Legg benchmark til: Dette er en administratorinnstilling. Du kan stille inn din benchmark slik at den kun blir synlig for brukeren din, eller om den skal vises på tvers av alle brukerne i kontoen.

  Dersom du krysser av for Anvend ikke NPS i denne Quick Analysis rapporten oppretter du denne benchmark uten å tilordne den til rapporten din.

  Handlingsplanlegging og oppfølging

  Seksjonen som heter Handle på innsikt lar deg opprette, spore og planlegge fremgangen din direkte i plattformen.  Du kan legge til et handlingspunkt ved å klikke på alternativet  Legg til handlingspunkt og deretter legge inn en beskrivelse og forfallsdato for handlingen. Bekreft ved å klikke Legg til.

  Du kan legge til flere punkt og angi forskjellige forfallsdatoer for de ulike handlingene. Dersom du trenger å redigere et eksisterende handlingspunkt, holder du ganske enkelt musepekeren over handlingen og trykker på redigeringsikonet i høyre hjørne. For å fjerne en handling klikker du på søppelbøtteikonet.

  For å markere et handlingspunkt som fullført er det en kryssrute til venstre for handlingsbeskrivelsen. Dersom du krysser av for dette, vil handlingen bli merket som utført og nedtonet for å vise et klart skille mellom hvilke handlinger som er utført, og hvilke handlinger som fortsatt er aktive.