Netigate Success Center

Support

Få tilgang til Netigate

Innholdsfortegnelse

  For å få tilgang til Netigate vil du mottatt en e-post fra kontoadministratoren din hvor du blir bedt om å bekrefte og konfigurere kontoen din. Denne e-posten sendes fra info@netigate.se eller info@ntgt.de  (avhengig av om du befinner deg på vår Azure- eller DACH server). Om du klikker på knappen i e-posten, vil du bli videresendt til siden der du kan angi passordet ditt.

  Merk: Hvis du ikke mottar bekreftelses e-posten, sjekk søppelpostmappen din eller kontakter administrator for å få en ny e-post sendt til deg.

  Merk: Alle kontoer er personlige og skal IKKE brukes av andre. Les mer om hvorfor du trenger en personlig innlogging nedenfor.

  Konfigurer kontopassord

  For å kunne angi passordet ditt må du fylle alle passordkravene som er bestemt av organisasjonen din. Når du har angitt et tilfredsstillende passord, vil listen over passordkrav bli merket som fullført.

  Hvis et kriterium ikke er oppfylt, vises det med en X  i informasjonen.

  Når du har angitt et passord, vil du automatisk bli navigert til påloggingssiden for verktøyet.

  Logge inn på din Netigate-konto

  Hvis du ikke allerede er videresendt til innloggingssiden, må du gå til den angitte påloggingssiden for kontoen din:

  Land som tilhører DACH-sammensetningen vil være på DACH serveren:
  https://ntgt.de/tool/login.aspx

  Alle andre land ligger på vår Azure server:
  https://www.netigate.se/tool/login.aspx

  På denne innloggingssiden må du skrive inn ditt personlige brukernavn (e-postadressen din) og passordet du har angitt. Logg på og velg kontoen din.

   Problemer med å logge inn

  Det finnes to forskjellige typer feilmeldinger, hvis påloggingsforsøket mislykkes.

  1. Pålogging mislyktes: Hvis du skriver inn feil innloggingsinformasjon, får du en melding i rødt, som forklarer at påloggingen mislyktes, og at du bør sjekke innloggingsinformasjonen din.

  Hvis du glemmer påloggingsinformasjonen din, klikker du på «Glemt passord?» og skriver inn e-postadressen din. Du skal da motta en e-post med en kobling for å tilbakestille passordet ditt.

  2. Brukeren er ikke aktiv: Enhver Netigate-brukerpålogging har en utløpsdato. For at innloggingen skal fungere, må denne påloggingsdatoen være aktiv. Hvis du får meldingen «Brukeren er ikke aktiv» er brukertilgangen utløpt, og må aktiveres på nytt av administrator i organisasjonen.

  Hvis du ikke vet hvem administrator i organisasjonen din er, følger du instruksjonene i neste avsnitt: Hvem må jeg kontakte for å få en personlig innlogging?

  Hvorfor trenger jeg en personlig innlogging?

  For å opprette undersøkelser og analysere resultater trenger du personlig tilgang til verktøyet. Denne tilgangen må godkjennes av organisasjonen, og tilgangen må alltid gis fra en administrator i organisasjonen. Alle data som er koblet til kontoen din eies av firmaet ditt, noe som betyr at vi ikke har noen juridisk rett til å opprette eller oppdatere brukerinformasjon uten signert samtykke fra en administrator eller beslutningstaker i organisasjonen.

  Det er svært viktig at du har en personlig innlogging registrert på ditt eget navn og e-postadresse, for å bevise at du er en verifisert bruker av verktøyet. Dette er viktig på grunn av GDPR, da eieren av brukeren eller kontoen er ansvarlig for å holde opplysninger om respondentene sikre. Les mer om GDPR her.

  Hvem må jeg kontakte for å få en personlig innlogging?

  Det er et par ting du kan prøve for å få personlig tilgang til Netigate:

  1. Som nevnt, er det første skrittet for å få tilgang til Netigate fra din egen organisasjon. Hver Netigate-kunde skal ha én eller flere administratorer som er ansvarlige for brukeradministrasjonen av selskapets konto. Hvis administratorene dine ikke er tilgjengelige, eller ikke kan gi deg tilgangen du trenger, er det mer utfordrende å vite hvor du skal henvende deg.
  2. Når dette skjer, eller du rett og slett ikke kan finne ut hvem du skal kontakte internt, anbefaler vi at du kontakter oss direkte, så kan vi hjelpe deg med å finne kontaktinformasjonen du trenger.
  3. Du bør da kontakte den personen i Netigate som er Account Manager for din organisasjon,
  4. Hvis du ikke vet hvem dette er, kan du kontakte vårt Customer Success team som vil veilede deg i riktig retning.