Netigate Success Center

Support

Håndter spørsmålsoversikten

Innholdsfortegnelse

  Det er mye du kan justere inne i spørsmålsoversikten for å presentere dataen du har samlet inn på best mulig måte, samt for å gjøre dem enklere å tolke.

  Blant annet kan du:

  1. Legge til en tekstboks
  2. Endre graftypen
  3. Duplisere eller slette en boks i oversikten
  4. Endre boksstørrelse og plassering i oversikten
  5. Legge til en tabell med fritekstsvar

  Legge til en tekstboks i spørsmålsoversikten

  1. Click on  in the upper right corner of the dash.
  2. Select ADD TEXT.
  3. A text box will be added at the bottom of the dash. You can move and resize it if you wish. 
  4. Click inside the text box to activate editing tools, allowing you to edit font, size, color and alignment of the added text.
  5. To delete a text box, click on trash bin icon in the upper right corner of the box. 

  Textbox is exportable to PDF only. 

  Endre graftypen i spørsmålsoversikten

  1. Klikk på grafboksen inne i oversikten.
  2. Klikk på diagramsymbolet.
  3. Velg en av de tilgjengelige diagramtypene.

  Duplisere eller slette en boks i spørsmålsoversikten

  Du kan legge til den samme boksen i en spørsmålsoversikt mange ganger, i tilfelle du trenger mer enn én tekstboks, eller du vil vise de samme dataene eller flere forskjellige diagramtyper.

  1. Klikk på ⋮ øverst til høyre i oversikten.
  2. Velge
   • Legge til tekst – for å legge til en tekstboks,
   • Legg til diagram – for å legge til en graf,
   • Legg til tid – for å legge til en tidslinjediagram eller,
   • Legg til tabell – hvis du vil legge til en ny tabell,
  3. Hvis du vil slette en boks, klikker du på et papirkurvikon øverst til høyre i boksen.

  Endre størrelse på boksen

  Hvis du vil maksimere eller minimere en boks i spørsmålsstreken, klikker du på pilikonet øverst til høyre i boksen.